Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Polgármesteri határozatok

2021

Polgármesteri határozat 96/2021. (VI.10.)
ZÁRT
Polgármesteri határozat 95/2021. (VI.10.)
Szentes város V. számú háziorvosi körzet működtetése
Polgármesteri határozat 94/2021. (VI.10.)
Szentes, Új u. 7. sz. alatti ingatlan értékesítése
Polgármesteri határozat 93/2021. (VI.10.)
Szilver Táncsport Egyesület bérleti szerződésének módosítási kérelme
Polgármesteri határozat 92/2021. (VI.10.)
ZÁRT
Polgármesteri határozat 91/2021. (VI.10.)
ZÁRT
Polgármesteri határozat 90/2021. (VI.10.)
ZÁRT
Polgármesteri határozat 89/2021. (VI.10.)
ZÁRT
Polgármesteri határozat 88/2021. (VI.10.)
Együttműködési megállapodás megkötése a Sportcsarnok használatára vonatkozóan
Polgármesteri határozat 87/2021. (VI.10.)
Közterület elnevezésének felülvizsgálata
Polgármesteri határozat 86/2021. (VI.10.)
ZÁRT
Polgármesteri határozat 85/2021. (VI.10.)
A Mátéffy-Burg féle „Gólyás ház” üzemeltetésére pályázati felhívás
Polgármesteri határozat 84/2021. (VI.10.)
Sportegyesületek 2021. évi sporttámogatása
Polgármesteri határozat 83/2021. (VI.10.)
ZÁRT
Polgármesteri határozat 82/2021. (VI.10.)
Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásairól
Polgármesteri határozat 81/2021. (VI.07.)
SZVSZ Kft. ügyvezetőjének megbízása
Polgármesteri határozat 80/2021. (VI.07.)
Sportegyesületek létesítményhasználat támogatása
Polgármesteri határozat 79/2021. (VI.07.)
ZÁRT
Polgármesteri határozat 78/2021. (VI.07.)
ZÁRT
Polgármesteri határozat 77/2021. (V.27.)
Beruházási célú hitelszerződés módosításának engedélyezése
Polgármesteri határozat 76/2021. (V.27.)
A 2020. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló jelentés
Polgármesteri határozat 75/2021. (V.27.)
Elsősegélynyújtó tanfolyam és drogmegelőző oktatás 8. osztályosok részére
Polgármesteri határozat 74/2021. (V.27.)
Szentesi Élet Kft. 2020. évi beszámolója
Polgármesteri határozat 73/2021. (V.27.)
Szentes Energia Kft. 2020. évi beszámolója
Polgármesteri határozat 72/2021. (V.27.)
Szentes Városellátó NKft. 2020. évi beszámolója
Polgármesteri határozat 71/2021. (V.27.)
Szentes Városi Szolgáltató Kft. 2020. évi beszámolója
Polgármesteri határozat 70/2021. (V.27.)
A 2021/2022-es nevelési év óvodai csoportjai és alkalmazotti létszámok meghatározása
Polgármesteri határozat 69/2021. (V.27.)
A 2021. évi civil keret felének felosztása
Polgármesteri határozat 68/2021. (V.27.)
A Szentesi Művelődési Központ alapító okiratának módosítása
Polgármesteri határozat 67/2021. (V.13.)
Tóth József Színház és Vigadó működtetése
Polgármesteri határozat 66/2021. (V.13.)
Szentes Városért Közalapítvány 2020. évi beszámolója
Polgármesteri határozat 65/2021. (V.13.)
A Művészetek Háza bérleti-üzemeltetési szerződésének
Polgármesteri határozat 64/2021. (V.13.)
A Szentesi Művelődési Központ intézményvezetői megbízása
Polgármesteri határozat 62/2021. (V.10.)
A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Alapító Okiratának módosítása
Polgármesteri határozat 61/2021. (V.10.)
Makó Város Önkormányzatával ellátási szerződés megkötése
Polgármesteri határozat 60/2021. (V.10.)
Családok Átmeneti Otthona, valamint a Gyermekek Átmeneti Otthona ellátási területeinek módosítása
Polgármesteri határozat 59/2021. (V.10.)
Beszámoló a Volánbusz Zrt. 2020. évi közszolgáltatási tevékenységről
Polgármesteri határozat 58/2021. (V.10.)
A 46/2021. (IV:23.) polgármesteri határozat kiegészítése – Szentesi Élet Kft. alapító okiratának módosítása
Polgármesteri határozat 57/2021. (V.10.)
Szentesi Sport- és Üdülőközpont NKft. 2020. évi beszámolója
Polgármesteri határozat 56/2021. (V.10.)
Szentes Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata
Polgármesteri határozat 55/2021. (V.10.)
Az SZVSZ Kft. részére tagi kölcsön nyújtása
Polgármesteri határozat 54/2021. (V.10.)
Települési Értéktár bővítése
Polgármesteri határozat 53/2021. (IV.29.)
A Hajléktalan Segítő Központ 2020. évi munkájáról beszámoló
Polgármesteri határozat 52/2021. (IV.29.)
A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 2020. évi munkájáról beszámoló
Polgármesteri határozat 51/2021. (IV.29.)
Szentesi Családsegítő Központ 2020. évi munkájáról beszámoló
Polgármesteri határozat 50/2021. (IV.29.)
Szentes Város Gondozási Központja 2020. évi munkájáról beszámoló
Polgármesteri határozat 49/2021. (IV.29.)
Szentes Város Önkormányzata Bölcsődéje 2020. évi munkájáról beszámoló
Polgármesteri határozat 48/2021. (IV.29.)
Beszámoló a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátásáról
Polgármesteri határozat 47/2021. (IV.23.)
Az SZVSZ Kft. előzetes jóváhagyás kérése napelem rendszer telepítésére
Polgármesteri határozat 46/2021.(IV.23.)
Szentesi Élet Kft. alapító okiratának módosítása
Polgármesteri határozat 45/2021. (IV.21.)
Szentes város V. számú háziorvosi körzet működtetése
Polgármesteri határozat 44/2021. (IV.16.)
Helyi támogatás biztosítása
Polgármesteri határozat 43/2021. (IV.14.)
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete magasabb vezetői megbízása
Polgármesteri határozat 42/2021. (IV.14.)
Szentes, belterület 4141. hrsz-ú ingatlan elővásárlási joga
Polgármesteri határozat 41/2021. (IV.14.)
A város különböző részein lévő, értékesítésre kijelölt telkek, ingatlanok értékeinek, a lejárt értékesítési árak újbóli meghatározása
Polgármesteri határozat 40/2021. (III.31.)
Beszámoló Szentes város 2020. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
Polgármesteri határozat 39/2021. (III.29.)
Tájékoztató a Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évben végzett munkájáról
Polgármesteri határozat 38/2021. (III.29.)
A Szentesi Művelődési Központ 2020. évi munkájáról szóló beszámolójának, a 2021. évi munkatervének, valamint a képzési és 2021. évi beiskolázási tervének elfogadása
Polgármesteri határozat 37/2021. (III.29.)
A Szentesi Városi Könyvtár SZMSZ-ének módosítása
Polgármesteri határozat 36/2021. (III.29.)
A Szentes Városi Könyvtár 2020. évi munkájáról szóló beszámolójának és 2021. évi munkatervének, valamint a képzési és 2021. évi beiskolázási tervének elfogadása
Polgármesteri rendelet 34/2021. (III. 22.)
A 25/2021. (III.08.) polgármesteri határozat módosítása
Polgármesteri határozat 33/2021. (III.16.)
Szentes Város Önkormányzata 2021. évi Közbeszerzési Terve
Polgármesteri határozat 29/2021. (III.10.)
Tájékoztató a Szentes Város LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja indikátorainak és a kiindulási SWOt analízisének felülvizsgálatáról szóló polgármesteri határozatokat.
Polgármesteri határozat 28/2021. (III.10.)
Csatlakozás a Polgármesterek Éghajlat- és Energiapolitikai Szövetségéhez
Polgármesteri határozat 27/2021. (III.08.)
Nagy Ferenc utca behajtási rendjének felülvizsgálata
Polgármesteri határozat 25/2021. (III.08.)
Pályázat benyújtása a Védőnői Szolgálat épületének felújítására
Polgármesteri határozat 24/2021. (II.25.)
Sportcsarnokban sportpadló felújítása
Polgármesteri határozat 23/2021. (II. 24.)
Szentes Városi Szolgáltató Kft. 2021. évre vonatkozó Üzleti tervének elfogadása
Polgármesteri határozat 22/2021. (II. 24.)
Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2021. évre vonatkozó Üzleti tervének elfogadása
Polgármesteri határozat 21/2021. (II. 24.)
Szentes Energia Kft. 2021. évre vonatkozó Üzleti tervének elfogadása
Polgármesteri határozat 20/2021. (II. 24.)
Szentes Városellátó Nkft. 2021. évre vonatkozó Üzleti tervének elfogadása
Polgármesteri határozat 19/2021. (II. 24.)
A 2021/2022. nevelési évben indítható óvodai csoportok feltételeinek és az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
Polgármesteri határozat 17/2021. (II. 24.)
Szentes Város Sportkoncepciója 2020-2025. módosítása
Polgármesteri határozat 16/2021. (II. 24.)
Szentes, 3967/53. hrsz-ú ingatlanrész értékesítése
Polgármesteri határozat 15/2021. (II. 24.)
Szentes, 3967/52. hrsz-ú ingatlan értékesítése
Polgármesteri határozat 14/2021. (II. 24.)
Közbeszerzési Bírálóbizottsági tag jelölése
Szentes járási települések véleményezési javaslatai
Szentes járási települések véleményezési javaslatai Csongrád – Csanád megye területfejlesztési programjának stratégiai és operatív programrészeihez a 2021 – 2027 időszakra vonatkozóan
Polgármesteri határozat 13/2021. (II.15.)
A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása
Polgármesteri határozat 12/2021. (II.15.)
Éves cafeteria keretösszeg Szentes város polgármestere részére
Polgármesteri határozat 11/2021. (II.15.)
Szentes Energia Kft. szolgáltatási díj behajtási tevékenység
Polgármesteri határozat 10/2021. (II.15.)
Közterületek elnevezésének felülvizsgálata
Polgármesteri határozat 9/2021. (II.15.)
A Képviselő-testület 2021. évi munkaterve és a városi kitüntetések átadása időpontjának meghatározása
Polgármesteri határozat 8/2021. (II.15.)
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
Polgármesteri határozat 4/2021. (II.09.)
Közbeszerzési Bírálóbizottsági tagok jelölése
Polgármesteri határozat 3/2021. (I. 28.)
A 2019. évi költségvetési maradvány korrekciója
Polgármesteri határozat 2/2021. (I. 28.)
A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
Polgármesteri határozat 1/2021. (I. 08.)
Szentes Város Gondozási Központja intézményvezetőjének magasabb vezetői megbízása tárgyában névpontosítás

2020

Polgármesteri határozat 99/2020. (XII.22.)
Településrendezési eszközök módosítása Gyógyhely, 2020-2, 2020-3
Polgármesteri határozat 98/2020. (XII.22.)
Szentesi Kinizsi Szabadidős és Torna Egylet támogatása (TAO)
Polgármesteri határozat 84-97/2020. (XII.17.)
84/2020. (XII.17.) Burger Zsuzsanna lakásbérlő kijelölése 85/2020. (XII.17.) Domonkos Katalin lakásbérlő kijelölése 86/2020. (XII.17.) Vérten Beáta Márta lakásbérlő kijelölése 87/2020. (XII.17.) Arató Zoltánné lakásbérlet meghosszabbítása 88/2020. (XII.17) Stráma Andrea lakásbérlet meghosszabbítása 89/2020. (XII.17.) Dobrai László Lajosné lakásbérlet meghosszabbítása 90/2020. (XII.17.) Katona Tünde Alexandra lakásbérlet meghosszabbítása 91/2020. (XII.17.) dr. Kiss Károly Zoltánné lakásbérlet meghosszabbítása 92/2020. (XII.17.) Malkócs Ernőné lakásbérlet meghosszabbítása 93/2020. (XII.17.) Nagyné Német Szilvia és Nagy Lajos lakásbérlet meghosszabbítás 94/2020. (XII.17.) Rideg Lajos és Rideg Lajosné lakásbérlet meghosszabbítása 95/2020. (XII.17.) Szabóné Nagy Franciska Erzsébet lakásbérlet meghosszabbítás 96/2020. (XII.17.) Szatmári Judit lakásbérlet meghosszabbítása 97/2020. (XII.17.) Tóth Eszter lakásbérlet meghosszabbítása
Polgármesteri határozat 83/2020. (XII.17.)
Szentes Város Önkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi belső ellenőrzési terve

Polgármesteri határozat 82/2020. (XII.08.)
Intézmények támogatása a Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatási kerete terhére
Polgármesteri határozat 81/2020. (XII.08.)
Lakhatás megvalósítását segítő támogatásokra vonatkozó tartozások elengedése
Polgármesteri határozat 80/2020. (XII.08.)
Sporttámogatások

Polgármesteri határozat 79/2020. (XII.03.)
Szentesi Sport- és Üdülőközpont NKft. részére 5 db üdülőház felújítására támogatás nyújtása
Polgármesteri határozat 78/2020. (XII.03.)
Szentesi Sport- és Üdülőközpont NKft. részére tagi kölcsön nyújtása
Polgármesteri határozat 77/2020. (XII.03.)
Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval ellátási szerződés megkötése
Polgármesteri határozat 76/2020. (XII.03.)
VI. számú fogorvosi körzet ellátása tartós helyettesítéssel
Polgármesteri határozat 75/2020. (XII.03.)
Gyermekélelmezési térítési díj felülvizsgálata
Polgármesteri határozat 74/2020. (XII.03.)
Dányiné Nagy Andrea Klára Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon intézményvezetői megbízása
Polgármesteri határozat 73/2020. (XII.03.)
Puskásné Halál Ágnes Szentes Város Gondozási Központja intézményvezetői megbízása
Polgármesteri határozat 72/2020. (XII.03.)
Gál Antal Családsegítő Központ intézményvezetői megbízása
Polgármesteri határozat 71/2020. (XI.18.)
Településrendezési eszközök módosítása - Árpád Agrár Zrt. üvegház építése projekt

Polgármesteri határozat 70/2020. (VI.16.)
Szentesi Élet Kft. könyvvizsgálójának megbízása
Polgármesteri határozat 69/2020. (VI.16.)
Szentes Város Önkormányzata könyvvizsgálójának megbízása
Polgármesteri határozat 68/2020. (VI.16.)
Szentes Város Önkormányzata intézményeinél, gazdasági társaságainál és a Hivatalnál 2019. évben végzett ellenőrzések

Polgármesteri határozat 67/2020. (IV.11.)
Óvodai csoportszámok meghatározása
Polgármesteri határozat 66/2020. (IV.11.)
Gyermekvédelmi intézkedési terv
Polgármesteri határozat 65/2020. (IV.11.)
Ingatlanok önkormányzati tulajdonba adása
Polgármesteri határozat 64/2020. (VI.08.)
Szentes Városért Közalapítvány 2019. évi beszámolójának elfogadása

Polgármesteri határozat 63/2020. (VI.05.)
8. osztályosok elsősegélynyújtás tanfolyam és drogmegelőző oktatása
Polgármesteri határozat 62/2020. (VI.05.)
Főiskolai hallgatók támogatási szabályzata
Polgármesteri határozat 61/2020. (V.27.)
Lantos Mária helyi támogatása
Polgármesteri határozat 60/2020. (V.27.)
Dócziné Fodor Anikó és Dóczi Róbert helyi támogatása
Polgármesteri határozat 59/2020. (V.27.)
Művelődési Központ SzMSz módosítása
Polgármesteri határozat 58/2020. (V.26.)
Szentes Városi Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendje
Polgármesteri határozat 57/2020. (V.25.)
Hungerit Zrt. új csirkefeldolgozó létesítése miatt településrendezési eszközök módosítása
Polgármesteri határozat 57/2020. (V.25.) - melléklet
Hungerit Zrt. új csirkefeldolgozó létesítése miatt településrendezési eszközök módosítása
Polgármesteri határozat 56/2020. (V.22.)
Szentes Városi Szolgáltató Kft. 2019. évi beszámolójának elfogadása
Polgármesteri határozat 55/2020. (V.22.)
Szentesi Élet Kft. könyvvizsgáló megbízása
Polgármesteri határozat 54/2020. (V.22.)
Szentesi Élet Kft. 2019. évi beszámolójának elfogadása
Polgármesteri határozat 53/2020. (V.22.)
Szentes Városellátó NKft. Felügyelő Bizottság Ügyrendje
Polgármesteri határozat 52/2020. (V.22.)
Szentes Városellátó NKft. 2019. évi beszámolójának elfogadása
Polgármesteri határozat 51/2020. (V.22.)
Szentes Energia Kft. könyvvizsgáló megbízása
Polgármesteri határozat 50/2020. (V.22.)
Szentes Energia Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendje
Polgármesteri határozat 49/2020. (V.22.)
Szentes Energia Kft. 2019. évi beszámolójának elfogadása
Polgármesteri határozat 48/2020. (V.21.)
Szentesi Sport- és Üdülőközpont NKft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendje
Polgármesteri határozat 47/2020. (V.21.)
Szentesi Sport- és Üdülőközpont NKft. 2019. évi beszámolójának elfogadása

Polgármesteri határozat 46/2020. (V.19.)
Piacok működtetéséről
Polgármesteri határozat 45/2020. (V.13.)
Sportkoncepció 2020-2025. jóváhagyása
Polgármesteri határozat 45/2020. (V.13.) - melléklet
SZENTES VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2020-2025
Polgármesteri határozat 44/2020. (V.08.)
Szentes közterületein lévő önkormányzati játszóterek lezárásának megszüntetése
Polgármesteri határozat 56/2020. (V.22.)
Szentes Városi Szolgáltató Kft. 2019. évi beszámolójának elfogadása
Polgármesteri határozat 42/2020. (V.08.)
Önkormányzati bérlakás kiutalása Balogh Zoltánné és Balogh Zoltán részére

Polgármesteri határozat 41/2020. (IV.30.)
SZIGSZ magasabb vezetői beosztására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítása
Polgármesteri határozat 40/2020. (IV.30.)
Településrendezési eszközök módosítása
Polgármesteri határozat 39/2020. (IV.27.)
Halmai Gyuláné bérleti díjának módosítási ügye
Polgármesteri határozat 38/2020. (IV.27.)
Sipka Róbert és Szabó Kitti helyi támogatása
Polgármesteri határozat 37/2020. (IV.27.)
Tószegi Rideg Andrea és Tószegi Róbert helyi támogatása
Polgármesteri határozat 36/2020. (IV.27.)
Bélteki Blanka helyi támogatása

Polgármesteri határozat 35/2020. (IV.21.)
Önkormányzati bérlakás kiutalása Balogh Zoltánné és Balogh Zoltán részére
Polgármesteri határozat 34/2020. (IV.21.)
Rejplik Erzsébet és Vajda Mihály Istvánné lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása
Polgármesteri határozat 33/2020. (IV.21.)
Pulyáné Fehér Mónika lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása
Polgármesteri határozat 32/2020. (IV.21.)
Pulya József lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása
Polgármesteri határozat 31/2020. (IV.21.)
Mihályné Piti Mária Rozália és Mihály Róbert Zoltán lakásbérlet meghosszabbítása
Polgármesteri határozat 30/2020. (IV.21.)
Lévai Henrik Istvánné lakásbérlet meghosszabbítása
Polgármesteri határozat 29/2020. (IV.21.)
Dr. Lantos Ferenc lakásbérlet meghosszabbítása
Polgármesteri határozat 28/2020. (IV.21.)
Lakatos Georgina lakásbérlet meghosszabbítása
Polgármesteri határozat 27/2020. (IV.21.)
Kunszabó Antal lakásbérlet meghosszabbítása
Polgármesteri határozat 26/2020. (IV.21.)
Koszták Ilona Julianna lakásbérlet meghosszabbítása
Polgármesteri határozat 25/2020. (IV.21.)
Horváth Alida lakásbérlet meghosszabbítása
Polgármesteri határozat 24/2020. (IV.21.)
Faur Dávid és Bódi Gabriella lakásbérlet meghosszabbítása
Polgármesteri határozat 23/2020. (IV.21.)
Faragó Csaba és Faragó Csabáné lakásbérlet meghosszabbítása
Polgármesteri határozat 22/2020. (IV.21.)
Deák Zoltán és Kollár Erika lakásbérlet meghosszabbítása
Polgármesteri határozat 21/2020. (IV.21.)
Böszörményi Szilvia lakásbérlet meghosszabbítása
Polgármesteri határozat 20/2020. (IV.21.)
Bónus Erika lakásbérlet meghosszabbítása
Polgármesteri határozat 19/2020. (IV.21.)
Balogh Edit lakásbérlet meghosszabbítása
Polgármesteri határozat 18/2020. (IV.21.)
Petrovics István és Petrovics Istvánné lakásbérlet meghosszabbítása
Polgármesteri határozat 17/2020. (IV.21.)
Horváth László és Horváthné Lakatos Erika lakásbérlet meghosszabbítása
Polgármesteri határozat 16/2020. (IV.21.)
Duka Erzsébet lakásbérlet meghosszabbítása
Polgármesteri határozat 15/2020. (IV.21.)
Malkócs József lakásbérlet meghosszabbítása
Polgármesteri határozat 14/2020. (IV.16.)
Apponyi téri piac (zöldségpiac) látogatási rendje
Polgármesteri határozat 13/2020. (IV.14.)
Szentesi Városellátó NKft. Alapító Okiratának módosítása

Polgármesteri határozat 12/2020. (IV.09.)
Koszta József Múzeum Alapító Okiratának módosítása
Polgármesteri határozat 11/2020. (IV.09.)
2020. évi sporttámogatási részösszegek megállapítása és kifizetése
Polgármesteri határozat 10/2020. (III.26.)
Szentesi óvodákban és bölcsődében rendkívüli szünet elrendelése
Polgármesteri határozat 9/2020. (III.26.)
Adóügyekben történő részletfizetés és fizetési halasztás szabályozása
Polgármesteri határozat 8/2020. (III.26.)
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjainak megfizetése
Polgármesteri határozat 7/2020. (III.26.)
Gyógyszertámogatási, rendkívüli települési támogatási kérelmek benyújtási rendje
Polgármesteri határozat 6/2020. (III.26.)
Villogó utcai piac bezárása
Polgármesteri határozat 5/2020. (III.19.)
Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje
Polgármesteri határozat 4/2020. (III.18.)
Szentes Város közterületein lévő önkormányzati játszóterek lezárása
Polgármesteri határozat 3/2020. (III.18.)
70. életévüket betöltött állampolgárokat érintő intézkedések, ellátásukról való gondoskodás
Polgármesteri határozat 2/2020. (III.16.)
A Művelődési Központ, Koszta József Múzeum, Könyvtár, Üdülőközpont, Családsegítő Központ Dózsa házban működtetett közösségi tér határozatlan idejű bezárása
Polgármesteri határozat 1/2020. (III.15.)
Szentesi óvodákban és Bölcsődében rendkívüli szünet elrendelése