Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Pályázat a Központi Gyermekélelmezési Konyha üzemeltetői feladatainak ellátására

Központi Gyermekélelmezési Konyha
Központi Gyermekélelmezési Konyha

Szentes Város Önkormányzata pályázatot ír ki a Központi Gyermekélelmezési Konyha (székhely: 6600 Szentes, Jövendő u. 6..) üzemeltetői, szolgáltatói  feladatainak ellátására az alábbi feltételekkel …

A pályázaton Szentes Város Önkormányzata indikatív –nem kötelező- ajánlat benyújtását várja.

Főbb paraméterek:

A szolgáltatás teljesítésére a pályázatban alternatív javaslatok tehetők a Pályázó részéről a szolgáltatás ellátásra vonatkozóan (üzemeltető, közétkeztetési ellátást biztosító, szolgáltató).

 • 1. A Pályázónak a jelenlegi Központi Gyermekélelmezési Konyha teljes körű feladatait el kell látnia, a hatályos jogszabályok betartásával, teljes körű ellátást kell biztosítania az ellátásra kötelezett Szentes Város Önkormányzata kötelezettségeit teljesítenie kell.
 • 2. A pályázatnak részletesen –számszerűsítve és szövegesen- tartalmaznia kell a pályázó elképzeléseit:
  • –  a feladat megvalósítására,
  • – az általa teljesítendő szolgáltatásokra,
  • – a Pályázó által elvárt önkormányzati szolgáltatásokra,
  • – az üzemeltetés elvárt időtartamára
  • – a Pályázó által fizetendő díj összegére.
 • 3. A szolgáltatást a Pályázó az Önkormányzat által biztosított eszközökkel, illetve a saját eszközei felhasználásával köteles biztosítani.
 • 4. A közétkeztetési szolgáltatást a Pályázó az Önkormányzat által meghatározott kizárólagos joga alapján végzi, az önkormányzati intézmények számára. A Konyha üzemeltetésének minden költsége a nyertes Pályázót terheli.
 • 5. A közétkeztetési szolgáltatást a Pályázó a jelenleg üzemeltett Konyhai létszám továbbfoglalkoztatása mellett köteles biztosítani.
 • 6. A nyertes Pályázó köteles az Önkormányzat által használatába adott eszközök állagmegóvásáról, pótlásáról, illetve cseréjéről saját költségén gondoskodni az üzemeltetési időszak alatt. Az üzemeltetési időszak végén, illetve azt megelőzően a szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén, az eszközök általános avulási %-a nem csökkenhet, köteles a Konyhát, az akkori hatályos jogszabályoknak megfelelően, a jelenlegi kapacitást biztosító eszközellátottsággal visszaadni.
 • 7. Az Pályázó a Konyhán más, a közétkeztetésen felüli étkeztetési tevékenységet folytathat. Köteles a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal számára évi 3 rendezvényre az étlap árhoz viszonyítottan 70 %-os kedvezményes étkeztetési lehetőséget biztosítani, maximum 200 fő részére.
 • 8. Az Önkormányzat az általa meghatározott díjakat és nyersanyagnormákat rendeletben határozza meg, a rendelet Szentes Város honlapján megtalálható.
 • 9. Az Önkormányzat az igényelt, központi költségvetésben meghatározott normatív támogatást elszámolás alapján biztosítja a nyertes Pályázó részére.
 • 10. A pályázatban alternatív ajánlatok is beadhatók az Önkormányzat által működtetett intézményenkénti bontásban, azonban a pályázatban beadott koncepcióban az összes ellátott intézmény részére a jelenleg biztosított szolgáltatási színvonalra kell ajánlatot tenni. Részleges ajánlatot a kiíró nem tud értékelni.
 • 11.  A Pályázó, a verseny biztosítása érdekében a pályázati eljárásba bejelentkezik. Az ajánlat megtételéhez szükséges információkérést, a kv@szentes.hu e-mail címre Dr. Kerekes Valéria jogtanácsos részére küldi meg. Bármely Pályázó által kért adat az ismert –az e-mail címre bejelentkezett- pályázók részére megküldésre kerül.
 • 12. Az Önkormányzat fenntartja annak a jogát, hogy az indikatív ajánlat alapján, amennyiben  az üzemeltetésre vonatkozó megoldás jogszabállyal nem ellentétes, a pályázatban részt vevő ajánlattevőkkel tárgyalásokat folytasson, és ennek alapján a nyertes pályázóval szerződéskötésre kerülhessen sor.
 • 13. A Központi Gyermekélelmezési Konyha jelenlegi adatait (ellátások, főbb gazdálkodási adatok) az Önkormányzat kérésre megküldi.
 • 14. A pályázatban egyértelműen meg kell jelölni azt a részt, aminek üzleti titokként kezelését a pályázó kéri.
 • 15. Amennyiben a pályázatban foglaltak elbírálásához szükséges, az Önkormányzat hiánypótlási felhívásban kiegészítést, magyarázatot, felvilágosítást kérhet.
 • 16. A pályázat elkészítésekor kérjük, vegyék figyelembe, hogy a szerződés lejárat előtti megszüntetése esetére az Önkormányzat 6 hónapos üzemeltetési időszakot vár el.
 • 17. A pályázatban meg kell jelölni a Szentes városban eddig teljesített étkeztetési szolgáltatást (referencia), a referenciát szükség esetén igazoló személy nevének, telefonszámának, és e-mail címének feltüntetésével.
 • 18. A pályázat benyújtásának határideje és helye:

Határidő: 2014. január 30. 11 óra

Helye: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal 202 -es szoba. Polgármesteri Titkárság.