Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Aktuális hírek

Pótülnök választás

„Magyarország Köztársasági Elnöke az Alaptörvényben rögzített társasbíráskodás elvének biztosítása érdekében a 147/2023. (VIII. 24.) határozatával soron kívüli ülnökválasztást írt ki 2023. szeptember 1. és 2023. november 30. napja közé eső időtartamra. A határozat értelmében a Szentesi Járásbíróságra további 1 fő ülnök megválasztása szükséges, aki rendelkezik a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban szükséges szakértelemmel.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) 215. § (1) bekezdése szerint a járásbíróság ülnökeit a bíróság székhelye szerint illetékes helyi önkormányzat, képviselő-testülete választja meg.

A Bjt. 213. § (1) bekezdése értelmében az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek – kivéve pártokat – jelölik.

Az idézett törvény 212. § (1) bekezdése értelmében ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

Az ülnök nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytathat.

Az ülnök megbízatása a 70. életév betöltésével megszűnik.

A jelölt hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét. 

A fiatalkorú elleni büntetőeljárásban közreműködő ülnöki tisztségre a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltételek vonatkoznak, melyek szerint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag

 1. a) pedagógus,
 2. b) pszichológus, vagy
 3. c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

 Szentesen tehát a Bjt. 213. § (2) bekezdése szerint

 • pedagógus,
 • pszichológus, vagy
 • a család-, gyermek-, és ifjúságvédelemi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az

ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását, vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személyeket keresünk.

A mellékelt tájékoztatóban foglalt részletesebb információk alapján kérjük, tájékoztassa pedagógus, pszichológus vagy család-, gyermek és ifjúságvédelemmel foglalkozó kollégáit a fentiekről, és az esetleges érdeklődők részére szíveskedjen biztosítani a bírósági ülnökké jelölés és annak elfogadásáról szóló nyilatkozatokat.

Tájékoztatom, hogy a jelölést és az elfogadó nyilatkozatot – a szükséges igazolásokkal – legkésőbb 2023. október 13. napjáig kell eljuttatni a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodájára (Szentes, Kossuth tér 6. em. 206.)

A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére a bírósági ülnökök részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja azt, hogy

 • büntetlen előéletű
 • nem áll a közügyektől eltiltás hatálya alatt (A jelöléshez ezen speciális feltételt is igazoló erkölcsi bizonyítványt kell igényelni.)

Amennyiben a jelölt ezen igazolási kötelezettség valamelyikét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

Az ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató Szentes város honlapján (www.szentes.hu) és a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodáján tekinthető meg.

Ajánlásaikat  2023. október 13-ig adhatják le a fenti címen.”

 

Szentes Nagytemplomi Református Egyházközség Talentum Református Óvoda

HIRDETMÉNY

Szentes Város Önkormányzata tisztelettel értesíti a lakosságot, hogy: 2023. szeptember 23-án (szombaton) 07,00 – 20,00 óra között a Szentes Nagytemplomi Református Egyházközség Talentum Református Óvoda átadó-ünnepsége miatt az alábbi útszakaszt lezárja:
Kiss Bálint utca páros oldala (a Református Nagytemplomtól a Református Imaházig)

Adj vért a légimentőkkel, hogy mások is túlélhessék!

Adj vért a légimentőkkel, hogy mások is túlélhessék!

Immár 3. alkalommal szervezi meg közösségi eseményét a Magyarországi Légimentésért Alapítvány, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft., és a Magyar Vöröskereszt szakmai partnerével, az Országos Vérellátó Szolgálattal.
 
A program keretében mind a hét légimentő bázis közvetlen közelségében egyszerre szerveznek véradást, és a nap különlegessége, hogy a mentőhelikopter a véradás helyszínére kitelepülve biztosítja az ügyeletet, onnan kerül majd riasztásra.
 
2023. SZEPTEMBER 30. szombat, 11:00–18:00 óráig
 
A helikopter a “Megyeháza” előtti területen, a Kossuth téren tartja ügyeletét.
A véradás helyszíne: Szentes Városháza.
A véradásra 11 órától 18 óráig van lehetőség.
 
Bárki adhat vért, aki egészségesnek érzi magát és elmúlt már 18 éves, de még nem töltötte be a 65. életévét.
 
Fontos, hogy a véradásra indulók:
• fogyasszanak megfelelő mennyiségű ételt és folyadékot,
• valamint hozzák magukkal személyi igazolványukat, a lakcímkártyájukat és a TAJ kártyát.

Ingyenes lakossági LED csereprogram 2.0

Ingyenes lakossági LED csereprogram 2.0 (részletes ismertető)

 
Sokan jelezték, hogy nem értesültek időben az ingyenes LED CSERE programról, amely a napokban zárul, ezért Szentes Város Önkormányzata azzal a kéréssel fordult a CYEB Energiamegoldások Kft. felé, hogy igény lenne ennek az akciónak a folytatására – mondta a mai sajtótájékoztatón Szabó Zoltán Ferenc polgármester.

Regisztrációs időszaka a LED CSERE 2.0-nak 2023. november 16 – december 15-ig a https://ledcsere.hu/ oldalon.

A regisztrációkat 2023. december 16 – 2024. január 31 között dolgozzák fel, majd azok összekészítése 2024. februárban történik, és 2024. március 15-ig kiszállítják az átvevőhelyre. 2024. március 15 és 31 között lehet átvenni a csomagokat a Szentes Házban.

Két kikötés van a napelemes rendszerrel felszerelt otthonok nem jelentkezhetnek a második körös pályázatra, valamint aki az első LED CSERE programban részt vett, azok sem.

Néhány fontos információ:

 • • A program hagyományos fényforrások félvezetős fényforrásokra (a továbbiakban: LED-re) való cseréjét biztosítja (A60 körte, E 27-es: 40, 60, 75, 100 W-os hagyományos izzó cseréje, P45 kis gömb, E 14-es: 40, 60 W-os hagyományos izzó cseréje).
 • • Szentes település tekintetében 2023. november 16  – december 15-ig lesz mód a lakosoknak a regisztrálásra.
 • • A régi izzókat nem kell leadni.
 • • Ezt követően körülbelül 1 hónapot vesz igénybe az Energiakereskedőnek a regisztrációk feldolgozása, szükséges mennyiség előkészítése.
 • • Ezt követően az Önkormányzatnak kell a megadott átadás-átvételi nyilatkozatok alapján a csomagokat összeállítani.
 • • Segítséget nyújtanak az időseknek, akiknek nincs internet, illetve számítógép elérhetőségük a Városi Gyermekkönyvtár nyitvatartási idejében.

Regisztráció:

 • – https://ledcsere.hu/ oldalon a „Jelentkezés”-re kell kattintani
 • – annak kell regisztrálnia, akinek a nevére szól a villanyszámla
 • – meg kell adni a személyes adatokat
 • – ezt követően helyiségenként meg kell adni az izzók számát, azok milyen foglalatúak, hány W-osak és kb napi hány órát használjuk
 • – ezt követően fel kell csatolni a személyi igazolvány és lakcímkártya mindkét oldalát tartalmazó dokumentumot, valamint a névre szóló, legutolsó elszámoló villanyszámlát
 • – további személyes adatok megadását követően a villanyszámla alapján szükséges néhány adat megadása (elszámolási időszak, összes becsült fogyasztás, éves becsült fogyasztás), valamint lakcím és felhasználási hely címe, amelynek meg kell egyeznie
 • – végül az adatok ellenőrzését követően szükséges nyilatkozni és a regisztrációt véglegesíteni
 • – a rendszer automatikusan számolja, hogy az adott háztartás hány ingyenes LED-re jogosult
 • – FONTOS! A regisztráció utolsó oldalán átvételi helyként Szentest kell megjelölni.
 • – Ezt követően ellenőrzik a regisztrációt, amely eltart néhány munkanapba és a regisztrációt követő heteknek a jelentkezők visszaigazoló e-mailt kapnak.
 • – FONTOS! A regisztráció akkor lesz végleges, ha a visszaigazoló e-mailben található linkkel jelentkezési szándékát a regisztráló megerősíti.

Újra Mobilitási Hét Szentesen

2023. szeptember 16. és 22. között 22. alkalommal rendezik meg az Európai Mobilitási Hetet, amelynek célja, a környezetbarát és fenntartható városi közlekedés népszerűsítése. Európa legnagyobb közlekedési-környezetvédelmi kampánya évről évre egyre népszerűbb Magyarországon, 2019-ben 292 település vett részt hivatalosan a programokban, amivel Magyarország – közel ötven ország versenyében- a harmadik helyen végzett. 2020-ban a COVID-19 világjárvány miatt elrendelt biztonsági korlátozások nem kedveztek a Mobilitási Hét programjainak, csupán 39 hazai önkormányzat csatlakozott a kampányhoz.

A kampány egy összeurópai kezdeményezés része, amely kifejezetten az ésszerű közlekedés gazdaságnövelő hatásaira helyezi a hangsúlyt. A közlekedését felelős tárca régóta azon dolgozik, hogy a kerékpárutak folyamatos építésével, a közösségi és az elővárosi közlekedés szolgáltatásainak fejlesztésével hozzájáruljon ehhez a fontos célhoz.

Az idei év mottója: „Takarékoskodj az energiával!”

A szentesi programok a mellékelt plakátokon tekinthető meg!

Az Autómentes Napon 2022. szeptember 22-én 07.00 – 17.00 óra között a Jövendő utcai kereszteződés és a Klauzál utcai rendelőhöz bevezető kereszteződés előttig a Klauzál utca kerül lezárásra. Délelőtt ezen az útszakaszon óvodásoknak rendeznek sportvetélkedőt és egyéb programokat.