Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Aktuális hírek

ÓVODAI BEÍRATÁSOK SZENTESEN a 2023/2024. nevelési évre

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Szentes Város Önkormányzata által fenntartott Szentesi Felsőpárti Óvodába és a Szentesi Központi Óvodába a 2023/2024. nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beíratni gyermekeiket: 2023. április 20-21. (csütörtök-péntek)
 
A felvételt elsősorban abba az óvodába lehet kérni, amelynek körzetében a gyermek lakik. Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy az óvodák felvételi körzetéről az óvodák telefonon történő megkeresésével (Szentesi Felsőpárti Óvoda: 63/562-421, Szentesi Központi Óvoda: 63/311-149) tájékozódjanak. A beiratkozással kapcsolatos teendőkről, az óvodákról a www.szentes.hu/beiratkozas oldalon kapnak tájékoztatást.

Városháza

Adóiroda vezetői pályázat

SZENTESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében adóiroda vezető munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az irodavezetői tevékenység mellett az irodavezető által ellátandó adóügyi ügyintézői feladatok: Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adóigazgatási feladatok: árverési eljárások lebonyolítása, adózási földkönyv igénylése, földbérbeadás-, idegenforgalmi adó; méltányossági kérelmek; adóhatósági nyilvántartás, adatszolgáltatás végzése; adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzése; bevallások teljes-körű feldolgozása; magánfőző berendezések ügyintézése; egyenlegértesítők, fizetési felszólítások ügyintézése; adó-visszatartási, fizetés halasztási, jelzálogjogi feladatok; hátraléktartozás jelentése, intézkedések megtétele; adó-végrehajtással kapcsolatos feladatok; adóigazolások kiállítása; adóbehajtások teljesítése; felszámolási eljárás, törvényességi felügyelet kezdeményezése; fellebbezések előterjesztése; kapcsolattartás a Magyar Államkincstárral,
illetékes járási hivatalokkal, egyéb társszervekkel; hivatali kapu figyelése, beérkező iratok bontása, szignálása, postázandó iratok véglegesítése, feldolgozása, kiadmányozása; időszakos zárási feladatok elvégzése; adatszolgáltatás; ügyfélfogadás. Ügyviteli feladatok számítógépes programokban (ASP) való ellátása, ONEGM, ADÓ és IRAT szakrendszerek, E-Önkormányzat felület, honlap kezelése. Nagytőke teljes-körű adóügyi feladat ellátása; Irodavezető
feladatok:Testületi anyagok, beszámolók elkészítése, helyi adórendeletek előkészítése; költségvetés, beszámolók elkészítése; vezetői feladatokkal járó tevékenység.

Betöltendő állás szakmacsoportja: adózás

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Adó/jövedéki

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános (hivatali), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Szentes

Álláshirdető szervezet bemutatása: Munkavégzés helye: Szentes, Kossuth tér 6.

Pályázat benyújtása: Postai úton, vagy személyesen: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal 6600
Szentes, Kossuth tér 6. címre. Borítékra kérjük feltüntetni: SZ/1530/2023., Adóiroda vezető.

A pályázat részletes leírása: AllasHirdetes_adóiroda vezető (7)

Nőnapi köszöntő

Szentes Város Önkormányzata minden férfi tagja nevében köszöntök minden hölgyet Nőnap alkalmából!

Szabó Zoltán Ferenc polgármester

Meghívó lakossági fórumra

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Szentesi Polgárok!

Szentes Város Önkormányzata módosítani kívánja a város településszerkezeti tervét és helyi építési szabályzatát az alábbi területekkel kapcsolatban:

I.1. „Tárkány tanya” Árpád Agrár Zrt. fejlesztése
I.2. Zsemberi Faipari Kft. fejlesztése
I.6. Ipari Park Északi Zóna
II.2. Utak szabályozásának pontosítása a Nagyhegyen 2 helyszínen
II.5. Kertészeti Kutatóintézet területén a szabályozás módosítása
II.8. Nyíri köz szabályozásának módosítása a Vásárhelyi útnál
II.9. 4261 hrsz.-ú út szabályozási szélességének növelése
II.10. HÉSZ kiegészítése a csapadékvíz telken belüli szikkasztásáról és kezeléséről
II.12. Szabályozási terven a II-es kútcsoport főnyomóvezetékének ábrázolása
II.14. Kutyaiskola területén a területfelhasználás és övezet módosítása
II.16. Helyi Építési szabályzat pontosítása

továbbá

I.4. Napelempark létesítése a Felső Kurca környezetében

A fenti kérdésekben 2023. március 14-én kedden 16:00 órakor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében (6600 Szentes, Kossuth tér 6.) lakossági fórumot tartunk.

A dokumentáció megtekinthető a város honlapján, valamint a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodáján ügyfélfogadási időben. A partnerek a város honlapján keresztül (https://www.szentes.hu, Önkormányzat/Építési szabályzat) vagy postai úton (Szentes Város Önkormányzata, 6600 Szentes, Kossuth tér 6.) nyilatkozhatnak, hogy részt kívánnak venni az egyeztetési eljárásban, illetve észrevételt tehetnek.

A részvétel módját a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28.§ (1) bekezdése, valamint Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 16/2017. (VI.09.) önkormányzati rendeletben foglaltak határozzák meg.

Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre: Szentes lakosai, Szentesen működő gazdálkodó szervezetek, intézmények, civil szervezetek, egyházak.

Észrevételüket legkésőbb 2023. március 23-ig tehetik meg!

Az észrevételben meg kell jelölni az észrevételező elérhetőségét (név, cím, e-mail cím).

Takács Gábor
Szentes város főépítésze