Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Aktuális hírek

Dr. Csergő Károly emlékéért

Várják a javaslatokat a Dr. Csergő Károly emlékéért díj odaítélésére

Kérjük a város lakosságát, gazdasági és társadalmi szervezeteit, tegyenek javaslatot azon személyekre, akiket méltónak tartanak arra, hogy részükre a Dr. Csergő Károly emlékéért díj 2023. évben odaítélésre kerüljön.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2023. (V.25.) önkormányzati rendelete 4. § (1) (2) és (5) bekezdése értelmében:

A Dr. Csergő Károly emlékéért díjban Szentes Város területén köztisztviselői jogviszonyt korábban betöltő, vagy jelenleg is aktív jogviszonyban álló személy részesülhet.

Az a köztisztviselő részesülhet ebben az elismerésben, aki több évtizedes munkájával szolgálva a város el őre haladását, az ügyfelek, a város polgárai érdekében humánus, az alapszolgáltatásokon messze túlmutató probléma megoldási képességét bizonyította. Aki személyiségével, alázatával, emberközpontúságával példát mutat a fiatalabb kollégák számára, ily módon mind munkatársai, mind az ügyfelek nagyrabecsülését magáénak tudhatja, vagy nyugdíjasként tudhatta aktív éveiben.

Az elismerésre méltó közszolgálati dolgozó személyére Szentes város honlapján közzétett felhívás alapján bárki tehet javaslatot, melyről a Képviselő-testület Jogi és Ügyrendi Bizottsága javaslatára a Képviselő-testület dönt.

A részletes indokolással ellátott, a kitüntetésre javasoltak életútját és szakmai munkásságát bemutató indítványokat 2023. június 16-ig kérjük eljuttatni a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodájába, Szentes, Kossuth tér 6. szám alá.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona jegyző

Új informatikai rendszer segíti az iskolai étkeztetés nyilvántartását

2023. szeptember 1-től indul az iskolai étkeztetéssel kapcsolatos új, egységes online rendszer. A tankerület a napokban papír alapon eljuttatja a regisztrációs adatlapot a szülőknek, amit május 28-ig kitöltve vissza kell juttatniuk az iskolába vagy a Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezetéhez, a Vásárhelyi út 12. szám alá. Ezután a megadott e-mail címre küldenek egy linket, ezzel lehet beregisztrálni az informatikai rendszerbe, és ezen keresztül tudnak majd étkezést igényelni, lemondani és fizetni szeptember 1-től.

Ez év február közepén Szabó Zoltán Ferenc polgármester a városban működő általános iskolák esetében a Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezetét (SZIGSZ) jelölte ki arra, hogy a diákok által igénybe vett étkezések térítési díjait személyenként tartsa nyilván, illetve azokat szedje be. Korábban ezt a feladatot az általános iskolákban dolgozó iskolatitkárok látták el. Vida-Szűcs Istvánné intézményvezetőtől megtudtuk, hogy a feladat ellátásához akkor a SZIGSZ-nek sem a személyi, sem a tárgyi feltételei nem voltak meg, ezek megteremtése azóta folyamatban van. A fentiek miatt a feladatok átvétele szakaszosan tudott megvalósulni.

Ebben a tanévben még:  

 1. Az iskolatitkároknál lehet megrendelni és lemondani az étkezést, a létszámváltozást, az étkezés napi megrendelését a konyha felé még ők végzik.
 2. A Koszta József Általános Iskola és a Klauzál Gábor Általános Iskola tanulói 2023 márciusától kezdődően a Vásárhelyi út 12. szám alatt lévő SZIGSZ irodában tudják kifizetni a gyermekek étkezési térítési díját készpénzben vagy bankkártyával. A Deák Ferenc Általános Iskolában, a Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és a Terney Béla Kollégium esetében változatlanul történik az étkezési díjak befizetése ebben a tanévben, viszont szeptember 1-től ezekre az intézményekre is vonatkozik az egységes online rendszer.
 3. A számlázás alapján átutalással történő étkezési díj fizetése – mivel az adminisztrációja lényegesen több időt vesz igénybe, mint a készpénzes fizetésé – jelenleg csak szűk körben történik. Aki nem tudja megoldani a térítési díj készpénzben történő befizetését, megoldják, de elsősorban a készpénzes fizetésre tudnak iskolánként 1-1 hetet biztosítani, amit az adott iskolákban ki is hirdetnek. Természetesen, akinek a meghirdetett időpont valami miatt nem felel meg, nyitvatartási időben bármikor fogadni tudják.
 4. Egy étkeztetési és térítési díj beszedési, nyilvántartási rendszer vásárlása megtörtént, betanulása, az adatok feltöltése és a rendszer teszt üzeme folyamatban van. A tervek szerint éles üzemű használata 2023.09.01-től tud megtörténni. Ez a rendszer majd kezelni tudja az online kapcsolattartást a szülőkkel. Ehhez regisztrálniuk kell egy online felületen, ahol a programba belépve étkezést tudnak rendelni és lemondani, valamint bankkártyával ki tudják fizetni a térítési díjat. A bevezetésre kerülő rendszerhez szükség lesz a gyerekek OM azonosítójára, és a szülők, gondviselők e-mail címére, ahová a SZIGSZ elküldi a regisztrációhoz szükséges linket, később pedig a rendszer oda küldi ki a megrendelés visszaigazolásokat, számlákat, fizetési igazolásokat stb.

2.) A SZIGSZ honlapjának fejlesztése is folyamatban van, a tervek szerint legkésőbb 2023.07.01-től élni fog, ahonnan a szülők folyamatosan tájékozódhatnak az étkeztetéssel kapcsolatos információkról. Elsődlegesen a portálon keresztül szeretnének kapcsolatot tartani a szülőkkel, de az ügyfélszolgálaton is szívesen állnak rendelkezésre munkaidőben: hétfőtől csütörtökig 730-tól 1130-ig és 1300-tól 1500 óráig, pénteken 730-től 1130-ig. E-mail cím: menza@szigsz.hu

A telefonszám jelenleg: 63/314-381, de a későbbiekben külön telefonszámot szeretnének üzemeltetni az ügyfélszolgálathoz.

Felhívják mindazok figyelmét, akik nagy összegű hátralékot halmoztak fel, hogy a portálon keresztül 2023.09.01-től csak abban az esetben tudnak rendelést leadni, ha a hátralékot és az akkori rendelés összegét egy összegben bankkártyás fizetéssel rendezik. Akik szeptembertől igénybe kívánják venni az étkezést az iskolában, még ha részletfizetéssel is, de próbálják rendezni a tartozásukat.

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy szociális rászorultság esetén az Önkormányzat Szociális Irodájához fordulhatnak segítségért.

Az alábbi linkeken keresztül érhetik el a kitöltendő adatlapokat (PDF formátum):

Adatfelvételi lap a közétkeztetés igénybevételéhez

Adatvédelmi tájékoztató_végleges

Nyilatkozat az étkezési kedvezmény igényléséhez

Tervezett áramszünetek Szentesen

Áramszünet

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk, az MVM Démász Áramhálózati Kft. az ön 0400832921 (6600 Szentes, Dr. Udvardi László utca 42.) felhasználási helyét ellátó közcélú villamos hálózaton előre tervezett munkálatokat fog végezni, az alábbi időszakokban és területeken. Ezen időszakokban a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog.

Időszakok: 2023.05.16. 08:00 – 16:00, 2023.05.17. 08:00 – 16:00

Területek:

 • Dr. Berényi Imre utca 27-67,22-66
 • Dr. Udvardi László utca 1-73,2-70
 • Erdőszéli sor 1-3,2-4
 • Hékéd tanya MÁV
 • Jókai utca 58-60
 • Mikecz utca 17-25,20-30
 • Munkás utca 1-55,2-64
 • Szalai utca 25-31,28-38
 • Vörösmarty utca 11-19,16-44
 • Wesselényi utca 1-89,2-78

Áramfejlesztő berendezést Társaságunk nem tud biztosítani.

Ha a tervezett áramszünet ideje alatt aggregátort fog használni, azt legkevesebb 5 nappal az áramszünetet megelőzően kell bejelenteni az aggregatorozas_szentes@mvm.hu e-mail-címen.

Saját tulajdonú vagy bérelt aggregátor használata kizárólag Társaságunktól előzetesen megkért, írásbeli engedély alapján történhet. A levél tárgya Aggregátor használata legyen. Levelében adja meg az

 •  – Ön nevét,
 •  – telefonos elérhetőségét,
 •  – az aggregátorozás pontos dátumát,
 •  – az aggregátorozási hely (felhasználási hely) címét,
 •  – az aggregátorozási hely (felhasználási hely) 10 jegyű azonosítóját (040-val kezdődő).

A fenti e-mail-címen kizárólag az aggregátoros bejelentéseket tudjuk fogadni és feldolgozni.

Hálózati berendezéseinket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni. A szünetelésből eredő következményekért Társaságunk felelősséget nem vállal.

Megértését és türelmét köszönjük.

Tisztelettel: MVM Démász Áramhálózati Kft.

Ámon Ágnes: Anyák napjára

Anyák napi köszöntő

Ébresztem a napot, hogy ma szebben keljen.
Édesanyám felett arany fénye lengjen.
Ébresztem a kertet, minden fának ágát,
Bontsa ki érette legszebbik virágát.
Ébresztem a rigót s a vidám cinegét,
dalolja mindegyik legszebbik énekét.
Ébresztem a szívem, forróbban dobogjon,
az én Édesanyám mindig mosolyogjon!

/Ámon Ágnes: Anyák napjára/

Szentes Város Önkormányzata nevében ezzel a verssel köszöntök minden Édesanyát, Nagymamát és Kismamát!

Szabó Zoltán Ferenc
polgármester