Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Pályázatok

Nyilvános pályázati felhívás a Szentes Ipari Park részét képező ingatlanok értékesítésére

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Szentes, 3967/60, 3967/61, 3967/62, 3967/68, 3967/69 helyrajzi számú ingatlanok értékesítésére.

A pályázat kiírójának adatai: 

A kiíró megnevezése: Szentes Város Önkormányzata

A kiíró székhelye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

A pályázatot lebonyolító szerv: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal

A pályázatot lebonyolító szerv székhelye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

A területekről bővebb információt a bocskay@szentes.hu e-mail címen kérhető.

Nyilvános pályázati felhívás a Szentes Ipari Park részét képező ingatlanok értékesítésére

Pályázati azonosító: 3/2022/Szentes Ipari Park

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Szentes, belterület 3967/43 helyrajzi számú kivett ipartelep megnevezésű ingatlan és a rajta található 699 m2 alapterületű épület értékesítésére.

1. A pályázat kiírójának adatai:

A kiíró megnevezése: Szentes Város Önkormányzata

A kiíró székhelye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

A pályázatot lebonyolító szerv: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal

A pályázatot lebonyolító szerv székhelye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

A pályázat célja: A pályázat keretében az Önkormányzat vásárlásra irányuló ajánlatot vár a Szentes Ipari Park Északi Zóna A szektorában található ingatlanokra vonatkozóan

     A pályázat jellege: nyilvános

2. Az értékesítésre kijelölt ingatlanok főbb adatai:

  –  Helyrajzi szám: 3967/43

 • Az ingatlan területe: 7403 m2
 • Megnevezése: kivett ipartelep
 • A felépítmény alapterülete: 699 m2
 • A felépítmény megnevezése: volt katonai legénységi épület
 • Az ingatlanok tulajdonosa Szentes Város Önkormányzata
 • Az ingatlanok címe: 6600 Szentes, Szarvasi Út 14.

Az ingatlanok helyszíni bemutatása:

Az ingatlan előzetes bejelentés és időpont egyeztetés alapján, munkanapokon

08 – 12 óra között megtekinthető.

További információ a pályázati kiírásban:

LEGÉNYSÉGI ÉPÜLET pályázati felhívás

Pályázat felnőtt háziorvosi álláshelyre

Pályázati felhívás Szentes város XI. sz.  körzet felnőtt háziorvosi álláshelyre

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (6600 Szentes, Kossuth tér 6.) pályázatot hirdet a XI. számú háziorvosi körzetének vállalkozási formában történő ellátására, mely területi ellátási kötelezettséggel jár.  A praxisjog megszerzése az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény alapján történik.

A feladatellátás helye: 6600 Szentes, Vásárhelyi út 30.

Pályázati feltételek:

 1. a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek, – az önkormányzattal kötött feladat – ellátási szerződés szerint,
 2. büntetlen előélet,
 3. magyar állampolgárság,
 4. cselekvőképesség,
 5. MOK tagsági igazolvány,
 6. egyéni vállalkozói nyilvántartási szám, vagy cégbejegyzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. részletes személyi és szakmai tevékenységet bemutató fényképes önéletrajzot, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot,
 2. orvosi diploma és a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolati példányai,
 3. egyéni vállalkozó esetén igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről,
 4. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 5. igazolás a működtetési jog engedélyezési feltételei fennállásáról,
 6. egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása,
 7. nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék,
 8. pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a működési engedély kiadáshoz szükséges feltételeket teljesíti,
 9. nyilatkozat arról, hogy pályázatát a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 31.

A pályázat benyújtásának módja: Személyesen, vagy postai úton Szentes Város Polgármestere (6600 Szentes, Kossuth tér 6.) címére.

A munkakör azonnal betölthető.

A képviselő-testület fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítás Lencséné Szalontai Mária egészségügyi referenstől kérhető  a 63/510-323-as telefonszámon.

Hirdetmény

Szentes Város Önkormányzata nyílt pályázati eljárást folytat le a Szentes, Horváth M. u. 1-5. 3 em. 74. ajtó és Szentes, Ady Endre u. 36. szám alatti ingatlan értékesítésére.

A pályázati dokumentáció e-mailen igényelhető a labadi.febert.andrea@szentes.hu e-mail címen.

Pályázatok beadási határideje: 2022. november 30., 12 óra

Apponyi Téri Tagóvoda

Tagóvoda-vezetői pályázat

Szentesi Központi óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szentesi Központi Óvoda Tagóvoda-vezető munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6600 Szentes, Apponyi tér 25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodapedagógus és tagóvoda-vezetői feladatok munkaköri leírás szerint

(tovább…)