Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Állásajánlatok

Városháza

Pályázat jegyző munkakör betöltésére

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal  a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Ellátandó feladatok:

A Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása a hivatal köztisztviselői tekintetében, szakmai felelősség a hivatal működésért. Az önkormányzat munkájának előkészítése, végrehajtásának megszervezése, államigazgatási hatáskörök gyakorlása. Ellátja Nagytőke Község Önkormányzata és a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzata jegyzői feladatait.

(tovább…)

Pályázat felnőtt háziorvosi álláshelyre

Pályázati felhívás Szentes város XI. sz.  körzet felnőtt háziorvosi álláshelyre

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (6600 Szentes, Kossuth tér 6.) pályázatot hirdet a XI. számú háziorvosi körzetének vállalkozási formában történő ellátására, mely területi ellátási kötelezettséggel jár.  A praxisjog megszerzése az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény alapján történik.

A feladatellátás helye: 6600 Szentes, Vásárhelyi út 30.

Pályázati feltételek:

 1. a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek, – az önkormányzattal kötött feladat – ellátási szerződés szerint,
 2. büntetlen előélet,
 3. magyar állampolgárság,
 4. cselekvőképesség,
 5. MOK tagsági igazolvány,
 6. egyéni vállalkozói nyilvántartási szám, vagy cégbejegyzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. részletes személyi és szakmai tevékenységet bemutató fényképes önéletrajzot, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot,
 2. orvosi diploma és a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolati példányai,
 3. egyéni vállalkozó esetén igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről,
 4. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 5. igazolás a működtetési jog engedélyezési feltételei fennállásáról,
 6. egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása,
 7. nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék,
 8. pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a működési engedély kiadáshoz szükséges feltételeket teljesíti,
 9. nyilatkozat arról, hogy pályázatát a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 31.

A pályázat benyújtásának módja: Személyesen, vagy postai úton Szentes Város Polgármestere (6600 Szentes, Kossuth tér 6.) címére.

A munkakör azonnal betölthető.

A képviselő-testület fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítás Lencséné Szalontai Mária egészségügyi referenstől kérhető  a 63/510-323-as telefonszámon.

Apponyi Téri Tagóvoda

Tagóvoda-vezetői pályázat

Szentesi Központi óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szentesi Központi Óvoda Tagóvoda-vezető munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6600 Szentes, Apponyi tér 25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodapedagógus és tagóvoda-vezetői feladatok munkaköri leírás szerint

(tovább…)