Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Állásajánlatok

Városháza

Adóiroda vezetői pályázat

SZENTESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében adóiroda vezető munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az irodavezetői tevékenység mellett az irodavezető által ellátandó adóügyi ügyintézői feladatok: Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adóigazgatási feladatok: árverési eljárások lebonyolítása, adózási földkönyv igénylése, földbérbeadás-, idegenforgalmi adó; méltányossági kérelmek; adóhatósági nyilvántartás, adatszolgáltatás végzése; adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzése; bevallások teljes-körű feldolgozása; magánfőző berendezések ügyintézése; egyenlegértesítők, fizetési felszólítások ügyintézése; adó-visszatartási, fizetés halasztási, jelzálogjogi feladatok; hátraléktartozás jelentése, intézkedések megtétele; adó-végrehajtással kapcsolatos feladatok; adóigazolások kiállítása; adóbehajtások teljesítése; felszámolási eljárás, törvényességi felügyelet kezdeményezése; fellebbezések előterjesztése; kapcsolattartás a Magyar Államkincstárral,
illetékes járási hivatalokkal, egyéb társszervekkel; hivatali kapu figyelése, beérkező iratok bontása, szignálása, postázandó iratok véglegesítése, feldolgozása, kiadmányozása; időszakos zárási feladatok elvégzése; adatszolgáltatás; ügyfélfogadás. Ügyviteli feladatok számítógépes programokban (ASP) való ellátása, ONEGM, ADÓ és IRAT szakrendszerek, E-Önkormányzat felület, honlap kezelése. Nagytőke teljes-körű adóügyi feladat ellátása; Irodavezető
feladatok:Testületi anyagok, beszámolók elkészítése, helyi adórendeletek előkészítése; költségvetés, beszámolók elkészítése; vezetői feladatokkal járó tevékenység.

Betöltendő állás szakmacsoportja: adózás

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Adó/jövedéki

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános (hivatali), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Szentes

Álláshirdető szervezet bemutatása: Munkavégzés helye: Szentes, Kossuth tér 6.

Pályázat benyújtása: Postai úton, vagy személyesen: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal 6600
Szentes, Kossuth tér 6. címre. Borítékra kérjük feltüntetni: SZ/1530/2023., Adóiroda vezető.

A pályázat részletes leírása: AllasHirdetes_adóiroda vezető (7)

Rákóczi Ferenc utcai óvoda

Óvodavezető pályázat

Szentes Város Önkormányzata pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében óvodavezető munkakör/feladatkör betöltésére. 

A pályázat részletes kiírása itt tekinthető meg: allas-ovoda

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.03.31. 00:00
A pályázat elbírálásának módja: A pályázatról a bizottsági meghallgatást követően képviselőtestület a pályázati elbírálási idő lejártát követő első testületi ülésén dönt. A pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát, indokolás nélkül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.05.31. 00:00
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.08.16.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.03.01.

Pályázati felhívás a Szentesi Koszta József Múzeum igazgatói munkakör betöltésére

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a SZENTESI KOSZTA JÓZSEF MÚZEUM igazgatói munkakör betöltésére Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljárva Szentes Város Polgármestere pályázatot hirdet a Szentesi Koszta József Múzeum- igazgatói – beosztásának betöltésére. A pályázati felhívás az alábbi linkre kattintva tölthető le: múzeum ig pályázati kiírás (PDF)

Benyújtási határidő: 2023. március 17.

Városháza

Pályázat jegyző munkakör betöltésére

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal  a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Ellátandó feladatok:

A Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása a hivatal köztisztviselői tekintetében, szakmai felelősség a hivatal működésért. Az önkormányzat munkájának előkészítése, végrehajtásának megszervezése, államigazgatási hatáskörök gyakorlása. Ellátja Nagytőke Község Önkormányzata és a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzata jegyzői feladatait.

(tovább…)