Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Aktuális hírek

SZENTESI KÖZÖSSÉGI KÉRDŐÍV (kérjük töltse ki)

5-10 perc alatt kitölthető ez a kérdőív, melynek elsődleges célja a helyben élők igényeinek, elképzeléseinek és elvárásainak feltérképezése, megismerése. A kérdőívre adott válaszok az ún. helyi cselekvési terv szakmai tartalmának kialakításában nyújt segítséget.
 
FONTOS! A kérdőívek eredményéről 2024. április 30-án 16 óra 30 perckor adnak tájékoztatást közösségi beszélgetés formájában Szentesen a Szecessziós Házban, melyre várják szeretettel Szentes város lakosságát.
 
Szentes Város Önkormányzata 2024-ben pályázatot nyújtott be „Együtt Szentesért: Fenntartható fejlődés a közösségünkért” címmel a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz, TOP-Plusz-3.2.1-23 számú felhívására. A projekthez kapcsolódóan – számos egyéb feladat mellett – közösségfejlesztési tevékenység is megvalósul, melynek előkészítését az Önkormányzat és partnerei megkezdték.
 
A kérdőív ITT tölthető ki!
 

Meghívó közösségi beszélgetésre

A TOP PLUSZ-3.2.1-23-SZ1 – Fenntartható humán fejlesztések Együtt Szentesért: Fenntartható fejlődés a közösségünkért projekt keretében 2024. április 16-án 16 óra 30 perckor a Szecessziós Házban rendezik meg az első közösségi beszélgetést.

Szentes Város Önkormányzata 2024-ben pályázatot nyújtott be „Együtt Szentesért: Fenntartható fejlődés a közösségünkért” címmel a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz, TOP-Plusz-3.2.1-23 számú felhívására. A projekthez kapcsolódóan – számos egyéb feladat mellett – közösségfejlesztési tevékenység is megvalósul, melynek előkészítését az Önkormányzat és partnerei megkezdték.

Az előkészítés részeként „közösségi beszélgetés” -re kerül sor, melynek célja a lakosok körében már lebonyolított közösségi interjúk során szerzett tapasztalatok, feltáruló értékek és közösségi problémák áttekintése, közösségivé tétele.

 

Fogadónap

2024. április 23-án /kedd/ Szabó Zoltán Ferenc polgármester délelőtt 8.00 – 10.00 óra között és Kiss Csaba István alpolgármester
délelőtt 9.00 – 11.00 óra között hivatali helyiségében fogadja az érdeklődőket.

Tájékoztatás a civil keret felosztásáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jogszabályi előírások szerint 2024. február 24. napján megtartott ülésén fogadta el Szentes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetését, amely 2024. március 15-én lépett hatályba. A város költségvetése tartalmazza a civil keret összegét, amely idén 3 millió forint.

A civil keret felosztására Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete által átruházott hatáskörben – a költségvetési rendelet elfogadását és hatályba lépését követően – a Művelődési, Oktatási és Kulturális Bizottság jogosult pályáztatási rendszerben. 

A pályáztatás menete:

A pályázati adatlapot a pályázó civil szervezet vezetője hiánytalanul kitöltve, aláírva és lebélyegezve a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal 218. számú irodájában adhat be a bizottság titkárának, Vidovicsné Molnár Zsuzsanna közművelődési, civil, ifjúsági és esélyegyenlőségi referensnek.

A Művelődési Bizottság a keret kimerüléséig folyamatosan, a soron következő ülésén dönt az addig beérkezett kérelmekről.

A döntést követő 15 napon belül a pályázó szervezet értesítést kap a döntésről, majd pozitív elbírálás esetén a bizottsági titkár a támogatási szerződés megkötése érdekében felveszi a kapcsolatot a nyertes szervezet vezetőjével.

Bővebb információ fent nevezett referens asszonytól kérhető a hivatali ügyfélfogadási idejében vagy telefonon a 63/510-345 számon.

Városháza

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

A SZENTESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében közútkezelő ügyintéző munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Ellátja az Önkormányzat kezelésében lévő közúthálózat útkezelői, útellenőri tevékenységét; az útfenntartás, forgalomtechnika, forgalom-szabályozás ügyek intézését, irányítását, felügyeletét; a közutak felbontására, igénybevételére irányuló feladatok, kérelmek kivizsgálását, elbírálását, a kivitelezés ellenőrzését, műszaki átvételét, teljesítésigazolását, számlák ellenőrzését; az útkezelői állásfoglalások meghozatalát, közutakat érintő közművek terület-felhasználási engedélyezését; közlekedési kiadások tervezését, tervezői program összeállítását, hatósági engedélyek, szakhatósági hozzájárulások beszerzését; önkormányzati utak, járdák fenntartásával, felújításával kapcsolatos feladatokat; feladatkörébe tartozó ügyekben teljeskörű adminisztrációs tevékenység ellátását; közreműködik a nyomvonalas létesítmények tervezésében, véleményezésében

További részletek a mellékelt pályázati kiírásban: AllasHirdetes_közútkezelő ügyintéző