Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

HIRDETMÉNY

Tájékoztatjuk Szentes város lakosságát, intézményeit, érdek-képviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteit, vallási közösségeit arról, hogy Szentes Város Önkormányzata módosítani kívánja a város településszerkezeti tervét és helyi építési szabályzatát a 45 sz. másodrendű főút Kunszentmárton-Szentes-Hódmezővásárhely közötti szakasz 11,5 tonnára történő burkolatmegerősítése és párhuzamos kerékpárút építésével összefüggésben.

A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos javaslatok, vélemények összegyűjtése érdekében június 10-én (hétfőn) 16:00 órakor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal 1. emeleti Kistanácskozó termében (6600 Szentes, Kossuth tér 6.) LAKOSSÁGI FÓRUM kerül megtartásra.

A dokumentáció megtekinthető a város honlapján, valamint a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodáján ügyfélfogadási időben. A partnerek a város honlapján keresztül (https://www.szentes.hu > Önkormányzat/Építési szabályzat) vagy postai úton (Szentes Város Önkormányzata, 6600 Szentes, Kossuth tér 6.) észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak a partneri adatlap felhasználásával.

Észrevételeiket legkésőbb 2024. június 18-ig tehetik meg!

A részvétel módját a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet, valamint Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 16/2017. (VI.09.) önkormányzati rendeletben foglaltak határozzák meg.