Tervezett áramszünet

Építési szabályzat

IVS

HURO SPORTTOURISM

Szentes Város Sportturisztikai Projektje: HURO 1101/172/2.1.3


8 fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnököket keresnek

Szentes

Magyarország Köztársasági Elnöke az Alaptörvényben rögzített társasbíráskodás elvének biztosítása érdekében a bírósági ülnökök választását 2019. március 7. és április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki, melyre figyelemmel az alábbi HIRDETMÉNYT adjuk közre:

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) 215. § (1) bekezdése szerint a járásbíróság ülnökeit a bíróság székhelye szerint illetékes helyi önkormányzat képviselő-testülete választja meg. Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének 20.SZ/2019 (11.21.) OBHE határozata szerint a Szentesi Járásbírósághoz 8 fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit kell megválasztani. A Bjt. 213. § (2) bekezdése értelmében a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik.

Tovább »


A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA tisztítószer beszerzésére kér árajánlatot

Rákóczi Ferenc utcai óvoda

Árajánlatokat a Szentesi Felsőpárti Óvoda 6600 Szentes, Rákóczi Ferenc utca 46-48. címre kérjük!
Felvilágosítás és benyújtás helye: Geréné Dunaháti-Vas Márta – intézményvezető
Rákóczi Ferenc utcai Központi Óvoda 6600 Szentes, Rákóczi F. u. 46-48.
Telefonszám: 63/562-421.
Árajánlat benyújtási határideje: 2019. április 01.
Fizetési mód, határidő: átutalás, 30 nap
Tovább »


Óvodai beíratások Szentesen

Óvodai beíratások Szentesen

Az óvodai beíratások időpontja: 2019. április 24-25-én (szerda-csütörtök) 07.00 és 17.00 óra között történik a lakóhely szerint illetékes vagy választott óvodában. Az óvodai beíratásoknál előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket.

Beíratáshoz szükséges dokumentumok:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
– a gyermek személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
– a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
– a gyermek TAJ kártyája,
– a gyermek oltási kiskönyve
– gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat (amennyiben van ilyen)
– a gyermek halmozottan hátrányos helyzete esetén az ezt igazoló szülői nyilatkozata
– a sajátos nevelési igényű gyermekek felvételéhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata.

Tovább »


MÁRCIUS 15.

MÁRCIUS 15.

Szentes Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját 2019. március 15-én az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére rendezett ünnepségre.

Tovább »


Virágkiállítás és vásár

Szentes Város Önkormányzata szeretettel várja a virágokat kedvelő lakosságot a Szecessziós Házban 2019. március 7-9-ig megrendezendő virágkiállításra és vásárra.
Ünnepélyes megnyitó március 7-én 10 órakor.