Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Tájékoztatás a civil keret felosztásáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jogszabályi előírások szerint 2024. február 24. napján megtartott ülésén fogadta el Szentes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetését, amely 2024. március 15-én lépett hatályba. A város költségvetése tartalmazza a civil keret összegét, amely idén 3 millió forint.

A civil keret felosztására Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete által átruházott hatáskörben – a költségvetési rendelet elfogadását és hatályba lépését követően – a Művelődési, Oktatási és Kulturális Bizottság jogosult pályáztatási rendszerben. 

A pályáztatás menete:

A pályázati adatlapot a pályázó civil szervezet vezetője hiánytalanul kitöltve, aláírva és lebélyegezve a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal 218. számú irodájában adhat be a bizottság titkárának, Vidovicsné Molnár Zsuzsanna közművelődési, civil, ifjúsági és esélyegyenlőségi referensnek.

A Művelődési Bizottság a keret kimerüléséig folyamatosan, a soron következő ülésén dönt az addig beérkezett kérelmekről.

A döntést követő 15 napon belül a pályázó szervezet értesítést kap a döntésről, majd pozitív elbírálás esetén a bizottsági titkár a támogatási szerződés megkötése érdekében felveszi a kapcsolatot a nyertes szervezet vezetőjével.

Bővebb információ fent nevezett referens asszonytól kérhető a hivatali ügyfélfogadási idejében vagy telefonon a 63/510-345 számon.