Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Tájékoztató a bírósági ülnökök 2015. évi választásáról

Tájékoztató a bírósági ülnökök 2015. évi választásáról
Tájékoztató a bírósági ülnökök 2015. évi választásáról

Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (bírósági ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben.

A bíróságok ülnökeit az önkormányzati képviselő-testületek 2011. évben választották utoljára, megbízatásuk az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le.

Magyarország köztársasági elnöke a 2015. évi bírósági ülnökválasztást 2015. március 7. napja és 2015. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (röviden: Bjt.) rendelkezik az ülnökjelölés és választás szabályairól. Az ülnök jogairól és kötelezettségeiről szóló, a Belügyminisztérium és az Országos Bírósági Hivatal által kiadott tájékoztatót az 1. számú melléklet tartalmazza.

A bíróságokra ülnöknek megválasztható az a Szentes járás illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, büntetlen előéletű, választójoggal rendelkező, 30. életévét betöltött, de 70. életévét be nem töltött, magyar állampolgár, aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, a közügyek gyakorlásától sem tiltottak el, és akit a Szentesi Járásbíróság illetékességi területén működő társadalmi szervezet – pártok kivételével – vagy természetes személy ülnöknek jelölt. A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alap- és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik.

Az ülnököt (munkaviszony, kormánytisztviselői, közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszony, fegyveres szerveknél és a Magyar Honvédségnél levő szolgálati viszony és szövetkezetnél munkajogi jellegű jogviszony esetén) ülnöki működésének idejére távolléti díj illeti meg. Amennyiben az ülnök a felsorolt jogviszonyokban nem áll, illetve az ülnöki működése ideje alatt munkabérben nem részesül, úgy őt tiszteletdíj illeti meg, mely az ülnöki működésének minden napjára a bírói illetményalap egy munkanapra eső összegének 25%-a.

A jelöléshez és a jelölés elfogadásához szükséges nyomtatvány a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodájában (Szentes, Kossuth tér 6. szám, 206. iroda) rendelkezésre áll, illetőleg letölthető a www.szentes.hu honlapról. A jelölést és az elfogadó nyilatkozatot a fenti címen kell személyesen leadni legkésőbb 2015. március 31-ig. A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul köteles hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolni büntetlen előéletét. Amennyiben ezt elmulasztja, megválasztani nem lehet.

Tájékoztató a bírósági ülnökök 2015. évi választásáról --> Fájl mérete: Letöltések száma: 930