Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Studium Generale tehetségsegítő program Szentesen

Tehetségsegítő program Szentesen
Tehetségsegítő program Szentesen

Esélyt kell adni a tehetséges, tanulni vágyó szentesi, vagy Szentesen tanuló középiskolásoknak bizonyos tudományágakban az elmélyültebb tudás megszerzésére – mondta Szirbik Imre polgármester a 2013. január 22-én megtartott Studium Generale tehetségsegítő program sajtótájékoztatóján.

Szentes Város Önkormányzata és a Szentes Városért Közalapítvány valamint helyi cégek, vállalkozások a program támogatásával kívánnak hozzájárulni ahhoz, hogy a diák élve a felkínált lehetőséggel, a tanulmányi munkában a lehető legtöbbet tudja kihozni magából. Ezzel a céllal indította útjára a programot az ötletgazda Szentes városa.

A Szegedi Tudományegyetem rektora Prof. Dr. Szabó Gábor elmondta, fontos hogy tudatosodjon a diákokban azaz érzés, hogy felelős saját magáért, s nem elegendő bekerülni az egyetemi, főiskolai karokra, hanem kemény munkával sikeresen venni kell az akadályokat, és eljutni a diploma megszerzéséig!

Az egyetem tudatosan keresi a településekkel az együttműködési lehetőségeket, de a januárban elindult program csak jövőre mutatja meg, hogy mennyire sikeres – hallhattuk a rektor úrtól.

Szentes városa eddig is sokirányúan segítette a hátrányos helyzetű fiatalok tanulási lehetőségeit, most egy újabb esélyt adó utat indított el.

Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária rektor helyettes, Szentes Város Díszpolgára elmondta, hogy az egyetemeket azzal szokták vádolni, hogy egyre jobban eltávolodnak a középiskoláktól. Itt egy újabb lehetőség, hogy mindezt cáfolják. Ennek a programnak köszönhetően a diákok akár már most megismerhetik jövőbeni tanáraikat.

Az együttműködés keretében az egyetem oktatói segítenek a megfelelő tantervek kidolgozásában, a programban részt vevő középiskolás diákok az egyetem egyes karain laborgyakorlatokat végezhetnek egyetemi oktatók felügyelete mellett valamint az egyetemen működő Tehetségpont szakmai, illetve felvételi előkészítő táborokat szervez a szentesi diákok számára.

Az elmúlt időszakok gazdasági nehézségei miatt egyre több családnak jelent problémát gyermekei taníttatása. Különösen igaz ez azokra a tehetséges gyerekekre, akiknél a család szociális helyzete vagy tanulásra kevésbé ösztönző hozzáállása miatt tehetségek kallódnak el, s ezért válik lehetetlenné a tehetséges gyermekek kiemelkedése ebből a hátrányos közegből.
Első lépésként olyan középiskolás fiatalok számára nyílt meg a lehetőség, akik továbbtanulásukat és így életpályájukat természettudományos, illetve műszaki területen kívánják folytatni.

Studium Generale
Studium Generale

Bácskainé Fazekas Márta a Szentes Városért Közalapítvány kurátora elmondta, hogy a kurzusok városunkban 2013. január 14-én megkezdődtek matematika, biológia, fizika, kémia, gazdasági alapismeretek tantárgyakból. Mivel a diploma átvételének gyakran akadálya a nyelvvizsgabizonyítvány hiánya, ezért bónuszként egy idegen nyelvből is elmélyíthetik tudásukat a diákok.

A program heti 2-2 tanórát biztosít számukra minden tantárgyból. Az oktatás helyszíne négy helyi középiskola, a szaktanárok a helyi középiskolák tanárai, de van köztük egyetemi oktató is. A programba bekapcsolódtak diákok mind az öt középiskolából.

A száz fiatal között vannak olyanok, akik két tantárgyból is képezik magukat, illetve olyanok is, akik harmadik tárgyként a nyelvvizsga-előkészítő kurzusra is járnak. A 11 csoport szaktárgyi óráit 8 pedagógus látja el.

A rendkívüli jelentőséggel bíró és egyedi városi tehetséggondozó Studium Generale program finanszírozásának biztosítása összefogás eredménye.

Támogatók: Szentes város Önkormányzata, a Hungerit Zrt., a MetalCom csoport, az Árpád Agrár Zrt., a Délkertész, a HK Ceram és a Szegedi Tudományegyetem.