Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS

Szentes

A településkép védelméről szóló 16/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Partnereink!

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 16/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet (TKR) megalkotásával is gondoskodott Szentes épített és táji örökségének védelméről, fenntartásáról és fejlesztéséről. A rendeletet az Önkormányzat Képviselő-testülete módosítani kívánja, melyhez kéri a partnerek észrevételeit.
A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének – az építészeti, táji érték és az örökségvédelem figyelembevételével történő – megőrzését vagy kialakítását jelenti. A települési önkormányzat a településkép védelmét önkormányzati rendeletben a településképi követelmények meghatározásával, településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával, önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával jogszabályban meghatározott módon biztosítja. A településképi követelményeknek az egyedi építési beruházásoknál való alkalmazását önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök segítik elő.
A TKR módosításának oka és célja egyrészt a rendelet megalkotása óta eltelt időben felmerült jogalkalmazói tapasztalatok beépítése, másrészt a rendelet megalkotása óta bekövetkezett jogszabályváltozások miatt a magasabb színtű jogszabályokkal való összhang biztosítása.
Észrevételezéssel 2021. december 15-ig élhetnek, de lehetőség szerint minél korábban tegyék ezt meg.
Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre: Szentes lakosai, Szentesen működő gazdálkodó szervezetek, civil szervezetek, egyházak.

A dokumentáció megtekinthető a város honlapján, a partnerek a honlapon keresztül (https://www.szentes.hu,) tehetnek észrevételt.

Az észrevételben meg kell jelölni:
• a véleményezési eljárás tárgyát /melyik módosítás/,
• a szervezet (gazdálkodó-, civil-, egyház) esetén a szervezet nevét, székhelyét, képviselőjét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét,
• természetes személy esetén nevét, lakcímét, e-mail címét!

2021. november 30.
Wittek Krisztina, Szentes város főépítésze

A településkép védelméről szóló 16/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

Verzió:
Fájl mérete: Letöltések száma: 238