Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS

Szentes

A város településrendezési terveinek és helyi építési szabályzatának módosítása

Tisztelt Partnereink!

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban Eljr.) szerint tájékoztatom, hogy Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítani kívánja a város településszerkezeti tervét és a helyi építési szabályzatról szóló 5/2009. (III.09.) sz. rendeletet, melynek melléklete a szabályozási terv, melyhez kéri a partnerek észrevételeit.
Témája:
1. Szentes VII. homokbánya bővítéséhez szükséges módosítás.
2. Csongrádi út mentén a Pusztai László Sporttelep 3845/6 ingatlana és környezete szabályozásának módosítása gyorsétterem és edzőcsarnok beruházásokkal kapcsolatban.
Észrevételezéssel 2022. március 16-ig élhetnek, de lehetőség szerint minél korábban tegyék ezt meg.
Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre: Szentes lakosai, Szentesen működő gazdálkodó szervezetek, civil szervezetek, egyházak.

A dokumentáció megtekinthető a város honlapján, a partnerek a honlapon keresztül (https://www.szentes.hu/?page_id=1998) tehetnek észrevételt.

Az észrevételben meg kell jelölni:
• a véleményezési eljárás tárgyát /melyik módosítás/,
• a szervezet (gazdálkodó-, civil-, egyház) esetén a szervezet nevét, székhelyét, képviselőjét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét,
• természetes személy esetén nevét, lakcímét, e-mail címét!