Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Sajtótájékoztató a nyertes pályázatokról

Pályázatokról sajtótájékoztató
Pályázatokról sajtótájékoztató

2010. május 3-dikai sajtótájékoztatón adott hírt Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala a megnyert, az egész város érintő pályázatairól.

A Dél-Alföldi Regionális Operatív Program keretén belül nyílt lehetőség a kistérségi székhelyek integrált fejlesztésére pályázni – hallhattuk Szirbik Imre polgármestertől. Így valósulhat meg Szentes városközpontjának rehabilitációja. Az általános cél az volt, hogy a helyi gazdaság a vállalkozások útján sikerrel fellendíthetők legyenek, a munkahelyek megőrzése megvalósuljon és a későbbiekben új munkahelyek születhessenek.
E pályázat keretein belül sor kerül többek között:

  • – a Kurca híd felújítására, illetve a kerékpáros és gyalogos forgalom zavartalan közlekedésének biztosítására,
  • – az Ady Endre és a Petőfi Sándor utcák bizonyos szakaszainak egyirányúsítására új út- és járdaburkolatokkal,
  • – a jelenlegi lámpás útkereszteződés helyett körforgalmi csomópont kialakítására,
  • – a vállalkozások számára új üzletportálok létesítésére,
  • – a műemlék jellegű épületek homlokzatainak a visszaállítására, rehabilitálására.

Jelentős része a projektnek a honvédelmi tárca partneri együttműködésével megvalósuló helyőrségi klub (Szentes, Ady Endre utca 2.) épületének a rekonstrukciója, ahol a homlokzat rendezésével egy időben a tervek szerint megvalósul a nyílászárók cseréje, valamint a teljes épület akadálymentesítése.

Szintén jelentős – a Csongrád Megyei Bírósággal partnerségben – a Szentes Városi Bíróság épületének részleges felújítása, a korhű állapot helyreállítása, a korábbi akadálymentesítés reprezentatív folytatásaként.
Mindezeken túl a Kossuth tér 5. szám alatti épület valamennyi üzletportáljának cseréje, az esztétikus megjelenés biztosítása, illetve az akadálymentes bejutás feltételeinek megteremtése történik meg.
E projekt keretében a történelmi egyházakkal is partnerséget alakított ki a város, annak érdekében, hogy rendeződjön a Szent Miklós és az Evangélikus templomok környezete is.

Az előzetesen megítélt támogatás 731 millió Ft, míg a projekt összköltsége 1,1 milliárd Ft – tudhattuk meg Kanász Gábor projektmenedzsertől.

A másik nagy volumenű beruházás, amely az Önkormányzati Minisztériumnál történt sikeres pályázat útján valósulhat meg, Szentes belterületi csapadékvíz elvezetésének megoldása.

A sikeres pályázatból Szentes, Nagyvölgy-csatorna melletti csapadékvíz vésztározó megépítése, a város területén nyílt csapadékvíz-hálózat földfeltöltődéseinek eltávolítása és a nem megfelelő lakossági kapubejáró átereszek átépítése valósulhat meg. A teljes projekt értéke közel 400 millió Ft, ehhez 10% önerőt biztosít az önkormányzat.

A beruházásra azért van szükség, mert a nagymennyiségű földfeltöltődés – mintegy 106 km-en, mintegy 32.000m3 – eltávolítása ugyanis nemcsak a lakosság, hanem az önkormányzat teherviselő képességét is meghaladta. A mederelemek elhelyezése során pedig kiderült az is, hogy összesen 2357 db áteresz van, amely vagy műszakilag nem felel meg a minimális elvárásoknak vagy/és a folyásfenék szintjük nem megfelelő.

A tudatos városfejlesztés eddigi lépéseiként elkészült a minden ingatlant elérő teljes szennyvízcsatorna-hálózat, az utcák jelentős részének újra aszfaltozása, valamennyi buszmegálló fedett várórésszel gyarapodott, korszerűsödött a közvilágítás, és ezzel a munkával minden utcában teljessé válik a közműrendszer.

A Nagyvölgy-csatorna 4+162 és 5+257 km szelvénye közötti zárt csatornaszakasznak visszaduzzasztó hatása van. A lehetséges elöntések vizének tározása és késleltetett levezetése érdekében tározó létesítése valósulhat meg.
Ezeknek a fejlesztéseknek köszönhetően optimálissá válik az egész város területén a csapadékvíz elvezetés.