Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Pályázat az Őze Lajos Filmszínház üzemeltetői feladatainak ellátására

Őze Lajos filmszínház
Őze Lajos filmszínház
Őze Lajos Filmszínház

Szentes Város Önkormányzata pályázatot ír ki az Őze Lajos Filmszínház (székhely: 6600 Szentes, Nagy Ferenc utca 3.) üzemeltetői, szolgáltatói  feladatainak ellátására az alábbi feltételekkel.

A pályázaton Szentes Város Önkormányzata kötelező- ajánlat benyújtását várja. Az ajánlati kötöttség ideje a pályázati határidő lejártát követő 60 nap. Szentes Város Önkormányzata fenntartja annak a jogát, hogy amennyiben a beadott pályázatok között nem értékel gazdasági érdekének megfelelő ajánlatot, illetve ezen a lefolytatásra kerülő tárgyaláson sincs módja változtatni, a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázatban kötelező elvárás a Pályázó részéről a filmszínház digitális rendszerű vetítési eljárással történő üzemeltetése, figyelembe véve a 3D-s vetítési technika megvalósítását is. A technika megvalósítása, a beruházás elvégzése a nyertes pályázó feladata.

 • 1. A Pályázónak a jelenlegi Őze Lajos Filmszínház teljes körű feladatait el kell látnia. Minimális elvárásként biztosítania kell a jelenlegi vetítési, szolgáltatási rendet, digitális rendszerű vetítési eljárással történő üzemeltetés, figyelembe véve a 3D-s vetítési technika megvalósítását is. Valamint a Pályázó készítsen alternatív tervet a Művelődési és Ifjúsági Ház előadótermének moziként való hasznosításáról.
 • 2. A pályázatnak részletesen –számszerűsítve és szövegesen- tartalmaznia kell a pályázó elképzeléseit:
  • – a Pályázó által fizetendő díj összegére.
 • 3. A szolgáltatást a Pályázó az Önkormányzat által biztosított eszközökkel, illetve a saját eszközei felhasználásával köteles biztosítani.
 • 4. A Filmszínház üzemeltetésének minden költsége a nyertes Pályázót terheli.
 • 5. A Pályázó elsősorban az eddig foglalkoztatott személyzet megtartásával üzemeltesse a létesítményt.
 • 6. A nyertes Pályázó köteles az Önkormányzat által használatába adott eszközök állagmegóvásáról, pótlásáról, illetve cseréjéről saját költségén gondoskodni az üzemeltetési időszak alatt. Az üzemeltetési időszak végén, illetve azt megelőzően a szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén, az eszközök általános avulási %-a nem csökkenhet, köteles az Őze Lajos Filmszínházat, az akkori hatályos jogszabályoknak megfelelően visszaadni, figyelembe véve a digitális rendszerű vetítési eljárással történő üzemeltetést és a 3D-s vetítési technika megvalósítását is.
 • 7. A Pályázó biztosítsa a szentesi iskolák kedvezményes mozi látogatási lehetőségét.
 • 8.  A Pályázó, a verseny biztosítása érdekében a pályázati eljárásba bejelentkezik. Az ajánlat megtételéhez szükséges információkérést, a kultura@szentes.hu e-mail címre Varróné Szabó Ildikó igazgató részére küldi meg. Bármely Pályázó által kért adat az ismert –az e-mail címre bejelentkezett- pályázók részére megküldésre kerül.
 • 9. Az Önkormányzat fenntartja annak a jogát, hogy az ajánlat alapján, amennyiben  az üzemeltetésre vonatkozó megoldás jogszabállyal nem ellentétes, a pályázatban részt vevő ajánlattevőkkel tárgyalásokat folytasson, és ennek alapján a nyertes pályázóval szerződéskötésre kerülhessen sor.
 • 10. Az Őze Lajos Filmszínház üzemeltetésével kapcsolatos gazdasági mutatókat tartalmazó dokumentációt a Szentesi Művelődési Központ kérésre megküldi.
 • 11. A pályázatban egyértelműen meg kell jelölni azt a részt, aminek üzleti titokként kezelését a pályázó kéri.
 • 12. Amennyiben a pályázatban foglaltak elbírálásához szükséges, az Önkormányzat hiánypótlási felhívásban kiegészítést, magyarázatot, felvilágosítást kérhet.
 • 13. A pályázat elkészítésekor kérjük, vegyék figyelembe, hogy a szerződés lejárat előtti megszüntetése esetére az Önkormányzat 6 hónapos üzemeltetési időszakot vár el.
 • 14. A pályázatban meg kell jelölni az országosan eddig teljesített mozi-üzemeltetési szolgáltatást (referencia), a referenciát szükség esetén igazoló személy nevének, telefonszámának, és e-mail címének feltüntetésével.
 • 15. A Pályázatba kérjük, a Pályázó csatolja az elképzeléseire vonatkozó szerződéstervezetet.
 • 16. A pályázat benyújtásának határideje és helye:
  • –  a feladat megvalósítására,
  • – az általa teljesítendő szolgáltatásokra,
  • – a Pályázó által elvárt önkormányzati szolgáltatásokra,
  • – az üzemeltetés elvárt időtartamára

Határidő: 2014. január 30. 11 óra

Helye: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal 202 -es szoba. Polgármesteri Titkárság.