Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Óvodai beíratások Szentesen a 2013/2014. nevelési évre

Óvodai beíratások Szentesen
Óvodai beíratások Szentesen

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy gyermekük a harmadik életévtől kezdődően óvodai nevelésben vehet részt.

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a közoktatási törvény értelmében gyermekük abban az évben, amelyben ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2013. szeptember 1.) napi négy óra időtartamban köteles óvodai nevelésben részt venni. Az ötéves gyermekek beíratásának elmulasztása szabálysértési eljárást vonhat maga után.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése szerint:  „Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, ………… az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.”
 
Az óvodai beíratások időpontja: 2013. március 26-27-én 07.00 és 17.00 óra között történik a lakóhely szerint illetékes vagy választott óvodában. Az óvodai beíratásoknál előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket.
 
Beíratáshoz szükséges dokumentumok:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
– a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
– a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
– a gyermek TAJ kártyája,
– a gyermek oltási kiskönyve.
 
A beiratkozásokkal kapcsolatos közelebbi, részletes információk az egyes tagóvodákban szerezhetők be.

Dr. Sztantics Csaba
jegyző