Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Óvodai beíratások Szentesen

Óvodai beíratások Szentesen
Az óvodai beíratások időpontja: 2019. április 24-25-én (szerda-csütörtök) 07.00 és 17.00 óra között történik a lakóhely szerint illetékes vagy választott óvodában. Az óvodai beíratásoknál előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket.

Beíratáshoz szükséges dokumentumok:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
– a gyermek személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
– a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
– a gyermek TAJ kártyája,
– a gyermek oltási kiskönyve
– gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat (amennyiben van ilyen)
– a gyermek halmozottan hátrányos helyzete esetén az ezt igazoló szülői nyilatkozata
– a sajátos nevelési igényű gyermekek felvételéhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata.

A felvételi eljárás eredményéről szóló értesítést az óvodavezető 2019. május 27-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.
A szülő a döntés kézhezvételtől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. Az óvoda vezetője a kérelmet annak beérkezésétől számított 3 napon belül továbbítja a jegyző részére. A benyújtott kérelem tárgyában a jegyző az Nemzeti köznevelésről szóló törvény 37. § (3) bekezdése és a 38. § (1) bekezdése alapján hoz döntést. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.