Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

8 fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnököket keresnek

Szentes

Magyarország Köztársasági Elnöke az Alaptörvényben rögzített társasbíráskodás elvének biztosítása érdekében a bírósági ülnökök választását 2019. március 7. és április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki, melyre figyelemmel az alábbi HIRDETMÉNYT adjuk közre:

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) 215. § (1) bekezdése szerint a járásbíróság ülnökeit a bíróság székhelye szerint illetékes helyi önkormányzat képviselő-testülete választja meg. Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének 20.SZ/2019 (11.21.) OBHE határozata szerint a Szentesi Járásbírósághoz 8 fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit kell megválasztani. A Bjt. 213. § (2) bekezdése értelmében a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik.

Az idézett törvény 212. § (1) bekezdése értelmében ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

Az ülnök nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytathat.

Az ülnök megbízatása a 70. életév betöltésével megszűnik.

A jelölt hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét.

A fiatalkorú elleni büntetőeljárásban közreműködő ülnöki tisztségre a Bjt. 213. § (2) bekezdése szerint

  • pedagógus,
  • pszichológus, vagy
  • a család-, gyermek-, és ifjúságvédelemi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az

ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását, vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személyeket keresünk.

A jelölést és az elfogadó nyilatkozatot Szentes Város Önkormányzata polgármesteri iroda (6600 Szentes, Kossuth tér 6. ) Tel.: 63/510-300 v. titkarsag@szentes.hu címen kell leadni legkésőbb 2019. április 10-ig.

A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére a bírósági ülnökök részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja azt, hogy büntetlen előéletű nem áll a közügyektől eltiltás hatálya alatt ( A jelöléshez ezen speciális feltételt is igazoló erkölcsi bizonyítványt kell igényelni.)

Amennyiben a jelölt ezen igazolási kötelezettség valamelyikét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.