Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Nyílt pályázat a szentesi nyomda eszközeinek eladása tárgyában

Szentes

Részletek: www.facebook.com/szvszkft

Preambulum:
Szentes Város Önkormányzata Képviselő Testülete 78/2018. (V.24.) számú határozatával a Szentes Városi Szolgáltató Kft. nyomdai üzletágának 2018. szeptember 30-i dátummal történő felszámolásáról határozott.

A pályázat célja:
a Nyomda Üzem meglévő eszközparkjának értékesítése a pályázati felhívás alapján a pályázati körből származó legmagasabb ajánlaton.

Pályázati kiírás:
a Szentes Városi Szolgáltató Kft. (Szentes, Vásárhelyi út 12.) a Szentesi Nyomda meglévő eszközeinek értékesítésére pályázatot hirdet.

A pályázók köre:
a pályázati felhívás nyílt körű, arra bármely magánszemély és gazdasági vállalkozás jelentkezhet.

A pályázatok benyújtásának módja:
történhet elektronikus úton vagy papír alapon. Az elektronikusan benyújtott pályázatokat az szvsz@szvszkft.hu címre várjuk, a papír alapon benyújtott pályázatokat a 6600 Szentes Vásárhelyi út 12. szám alá a Szentes Városi Szolgáltató Kft.-nek címezve.

A pályázat benyújtásának határideje:
2018. július 15. E határidő elmulasztása jogvesztő.

Benyújtandó dokumentumok:
– szándéknyilatkozat a teljes eszközpark, vagy egyes – konkrétan megjelölt – eszközök vételére,
– jognyilatkozat arról, hogy a pályázni kívánt vételár-ajánlat összegével a pályázó rendelkezik, és azt nyertessége esetén megfizetni vállalja,
– vállalkozások esetén társasági okirat másolat, illetve cégaláírási nyilatkozat másolat,
– nyilatkozat arról, hogy a megvásárolni kívánt eszközt/eszközöket a pályázó képes-e elszállítani.

Pályázat elbírálása:
A pályázat elbírálása során háromtagú pályázat-elbíráló bizottság működik. A pályázat elbírálása során előnyt élveznek a szentesi lakosok, illetve a helyi vállalkozások. A nyertes pályázatról a pályázat-elbíráló bizottság javaslata alapján az ügyvezető igazgató dönt.

Döntésről való értesítés:
Az elektronikus úton benyújtott pályázatokról elektronikus úton, a postai úton benyújtottakról postai úton kap értesítést a pályázó.

Nyertes pályázó:
A nyertes pályázóval a Szolgáltató a pályázat lejártát követő 15 napon belül adásvételi szerződést köt.