Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Népszámlálás 2011.

Népszámlálás 2011.
Népszámlálás 2011.

A 2011. évi népszámlálásról a 2009. évi CXXXIX. törvény rendelkezik. A törvény értelmében a Magyar Köztársaság területén 2011. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével a természetes személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást (a továbbiakban: népszámlálás) kell tartani. A népszámlálás végrehajtásáról a Kormány 305/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete intézkedik.

A népszámlálási törvény és a népszámlálással kapcsolatos feladatokról szóló kormányrendelet értelmében a népszámlálás előkészítéséről és az adatfelvétel végrehajtásáról a települési önkormányzat jegyzője, körjegyzője gondoskodik, a Központi Statisztikai Hivatal szakmai irányításával.
A KSH különös gondot fordít a népszámlálás során az adatvédelemre és folyamatosan konzultálnak az adatvédelmi biztossal.

A válaszolóknak nevet nem kell megadniuk és a szenzitív adatokról – így a nemzeti, nyelvi, vallási hovatartozásról, vagy tartós betegségről, fogyatékosságról – nem kell nyilatkozniuk. A közreműködők titoktartási nyilatkozatot írnak alá, az adatokat oly módon összesítik, rendszerezik, hogy azokból személyes sajátosságokra, egyedi jellegzetességekre ne lehessen visszakövetkeztetni, s a népszámlálás adatai más adatbázisokkal nem kapcsolódhatnak össze.
A kérdőív egyik része a lakásra vonatkozik, a tulajdoni viszonyokra, típusra, rendeltetésre, víz- és villanyellátásra.

A további kérdések a személyi körülményekre irányulnak, a családi helyzetre, az iskolázottságra, a nyelvismeretre, a foglalkozással, a munkahellyel, a közlekedéssel kapcsolatos adatokra, végül a szenzitív kérdéskör következik.

A kérdések egy része visszatérő, de vannak, amelyek a 2001-es népszámláláson még szerepeltek, most azonban már nem, ilyenek például az üdülőkre, a lakóövezet környezeti jellegére, a házasságok történetére, vagy a munkahely címére és a napi munkaidőre vonatkozóak. Vannak viszont új kérdések, például a Magyarországot, illetve a magyarokat érintő nemzetközi vándorlással, vagy a lakosság egészségi állapotával kapcsolatban.

Az összeírás vonatkozik minden olyan emberre, aki életvitelszerűen Magyarországon tartózkodik – köztük a külföldi állampolgárokra is -, továbbá az egy évnél nem régebben külföldön lévő magyar állampolgárokra. Ebbe a körbe azonban az elmúlt hónapokban indult honosítás során állampolgárságot szerző emberek nem tartoznak bele, így őket nem érinti a népszámlálás.

A kérdőívek kitöltése – a szenzitív adatok kivételével – kötelező, aki nem engedi be a kérdezőbiztost, az szabálysértést követ el.

A kérdőívek kitöltése egy 2-3 tagú családban összesen mintegy fél órát vesz majd igénybe.

A KSH ösztönzi a lakosságot az internetes adatszolgáltatásra. A 15. magyarországi népszámlálás során az összeírás október 1-je és 31-e között lesz, a pótösszeírás november 1-jétől 8-áig.

A negyvenezer számlálóbiztos szeptember 27-30. között minden címre eljuttatja az internetes adatszolgáltatáshoz szükséges kódszámot és a kérdőív mintáját.

Eközben október 1-je és 16-a között nyitva áll majd az internetes kapu az adatszolgáltatásra, akik ez idő alatt nem élnek ezzel a lehetőséggel, azokhoz az azt követő hetekben látogatnak el a számlálóbiztosok.

Arra számítunk, hogy az állampolgárok tíz-húsz százaléka válaszol a világhálón a lakásra, illetve a személyi körülményekre vonatkozó kérdésekre.
Az internetes népszámlálás költségtakarékos, jelentősen lerövidíti az adatfeldolgozás időszakát, és az emberek számára kényelmes, hiszen a világhálón a nap 24 órájában kitölthetik a kérdőíveket. Az egyetlen megkötés az, hogy az egy háztartásban élőknek egyféleképpen kell adatot szolgáltatniuk: vagy az interneten, vagy hagyományos módon, papír alapon, a számlálóbiztosoknak.

A népszámlálással kapcsolatos részletes információk megtalálhatók az Internet segítségével a  www.nepszamlalas.hu   weblapon, melynek tartalma folyamatosan aktualizálásra kerül.  

Kérjük, látogasson el a Népszámlálás 2011. online oldalra, hogy friss információkkal tájékoztathassuk Önt a népszámlálás előkészítéséről, majd végrehajtásáról és eredményeiről.

A népszámlálással és a számlálóbiztosi feladatokkal kapcsolatos további felvilágosítás a szentesi Polgármesteri Hivatal népszámlálási előadójától a 63/510-347-es  telefonszámon vagy a nepszamlalas@szentes.hu e-mail címen  kérhető.

Dr. Sztantics Csaba
jegyző

 

Népszámlálási minta kérdőívek --> Fájl mérete: Letöltések száma: 612