Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Meghívó lakossági fórumra

Meghívó lakossági fórumra

Tisztelt Partnereink!

Szentes Város Önkormányzata módosítani kívánja a város településszerkezeti tervét és helyi építési
szabályzatát három – a város gazdaságát érintő – témában, valamint a biológiai aktivitás fenntartása érdekében erdő terület kijelölése:
· Legrand Zrt. telephelyén a vasút melletti területen naperőmű elhelyezésének érdekében övezeti
átsorolás.
· Hungerit Zrt. telephelyén a volt tüzép telken raktárépület elhelyezésének érdekében a zöldfelület
kijelölt helyének módosítása.
· Partiz 2000 Kft. meglévő telephelyének fejlesztése érdekében az Ilona-parton a 7701/32 hrsz.-ú
ingatlan övezetének átsorolása.
· Erdő terület kijelölése a korábbi libatelephez és a Kurca 2. zsiliphez vezető út északi oldalán.

A 2007-ben elkészült településszerkezeti terv és a 2009-es helyi építési szabályzat érintett részeit a tervezett fejlesztés érdekében módosítani szükséges a fenti kérdésekben lakossági fórumot tartunk 2020. július 6-án hétfőn 17:00 órakor a Szentes Szecessziós Ház kávézó helyiségében (Kossuth tér)

A dokumentáció megtekinthető a város honlapján, valamint a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodáján ügyfélfogadási időben. A partnerek a város honlapján keresztül (https://www.szentes.hu, bal oldalon Építési szabályzat) vagy postai úton (Szentes Város Önkormányzata, 6600 Szentes, Kossuth tér 6.) nyilatkozhatnak, hogy részt kívánnak venni az egyeztetési eljárásban, illetve észrevételt tehetnek.

A részvétel módját a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28.§ (1) bekezdése, valamint Szentes Város Önkormányzata a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 16/2017. (VI.09.) önkormányzati rendeletben foglaltak határozzák meg.

Észrevételezéssel 2020. július 14-ig élhetnek, de lehetőség szerint minél korábban tegyék ezt meg.
Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:

1. Szentes lakosai, (Szentesen állandó lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosok,
módosítással érintett ingatlanok tulajdonosai, valamint aki az adott településfejlesztéssel érintett.)
2. Szentesen működő gazdálkodó szervezetek, (Valamennyi településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggésbe hozható szentesi székhellyel, telephellyel rendelkező, az adott településfejlesztéssel, településrendezéssel érintett gazdálkodó szervezet.)
3. Civil szervezetek, (Valamennyi Szentesen bejegyzett vagy az adott településfejlesztéssel érintett civil szervezet.)
4. Egyházak, (Valamennyi Szentesen működő egyház.)

Az észrevételben meg kell jelölni:
· a véleményezési eljárás tárgyát /melyik módosítás/,
· a szervezet (gazdálkodó-, civil-, egyház) esetén a szervezet nevét, székhelyét, képviselőjét, levelezési
címét, telefonszámát és e-mail címét,
· természetes személy esetén nevét, lakcímét, e-mail címét!

Wittek Krisztina, Szentes város főépítésze