Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Közszolgálati dolgozók elismerése

Közszolgálati dolgozók elismerése
Közszolgálati dolgozók elismerése

Az államalapító Szent István ünnepe alkalmából rendeztek ünnepséget augusztus 17-én délelőtt a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központban. Ezen a napon a huzamosabb időn keresztül a köz szolgálatában végzők munkáját ismerték el.

Az ünnepségen azokat részesítették elismerésben, akik hosszú éveken keresztül szívesen vállaltak plusz munkát és azt pontosan, precízen végezték el. A közszolgálati területen dolgozók plakettet és pénzbeli juttatást vehettek át kimagasló tevékenységükért Szirbik Imre polgármestertől.

Szent István-napja tiszteletére városi elismerésben részesülnek:
 
Balogh István a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon karbantartója. Az intézmény indulásától munkájával biztosítja a zavartalan és folyamatos működést. Munkakörén és munkaidején túli feladatokat is rendszeresen vállal. Az otthon lakóival és a kollégákkal is kifogástalan kapcsolatot alakított ki.
 
Faragó Margit a Központi Gyermekélelmezési Konyha kisegítője 2001. október 15-től.  Munkáját a precizitás és szakmai hozzáértés jellemzi. Megbízást kapott a reggeliztető műszak irányítására, melyet  7 éve lát el. Munkájával, magatartásával szemben kifogás nem merült fel.
 
Földvári Nagy Sándorné a Bölcsőde kisgyermek nevelője.
Munkájában pontos, megbízható. Feladattudatában és a gyermekek szeretetében példamutató. Munkakörén kívül plusz feladatokat vállal. Színvonalas szakmai munkát végez.
 
Gyarmati Sándor a Városellátó Intézmény kommunális hulladék rakodója 2001. óta.
Jelenleg a szelektív hulladék gyűjtésében dolgozik, a bálázó gép kezelője. Munkáját becsületesen és lelkiismeretesen végzi. Munkatársai csendessége és szorgalma miatt szeretik.

Gyuricza Istvánné a Polgármesteri Hivatal ügyintézője. 2001 óta látja el az okmányiroda közlekedésigazgatási feladatait.  Nagy figyelmet igénylő, bonyolult feladatát pontosan, gyorsan és felelősségteljesen látja el. A szakterületére vonatkozó jogszabályokat ismeri, változásokra nyitott. Munkatársaival jó a kapcsolata, segít társainak a munkavégzésben. A nagy ügyfélforgalom miatt ránehezedő nyomást, a növekvő munkaterhelést jól tudja tolerálni.
 
Héja István 2002 óta Szentes Város Gondozási Központjának gépkocsivezetője a szociális étkeztetés és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás területén. Munkáját a pontosság, precizitás jellemzi. Munkatársaival és az ellátottakkal is jó kapcsolatot ápol. A felmerülő problémák esetén azonnali szakszerű intézkedést kezdeményez. Munkaköri feladatain kívül vállalja az épületek karbantartási, szerelési munkáit is. A feladatok sokasága miatt gyakran túlórázik. A munkához való hozzáállása, magatartása példaértékű.
 
Kaiser Szilárd a Családok Átmeneti Otthonának szakmai vezetője. 2005. április 16-tól áll a Családsegítő Központ alkalmazásában. Először a Gyermekek Átmeneti Otthonának szociális szakembereként, majd megbízhatósága, magabiztos szakmai tudása, kitartó, pontos munkavégzése eredményeként felkérést kapott a Családok Átmeneti Otthonának szakmai vezetésére 2011. január 1-től. Munkáját nagy hatékonysággal, elhivatottsággal és alapossággal végzi.  
Szoros és jól működő szakmai és partneri kapcsolatot épített ki és tart fenn munkatársaival, illetve a kapcsolódó szakterületek, intézmények és szervezetek képviselőivel, szakembereivel.
 
Líbor Éva a Városi Intézmények Gazdasági Irodája Védőnői Szolgálatának körzeti és általános iskolai védőnője.
Munkáját lelkiismeretesen végzi. A családok szeretik, bíznak benne, szívesen fordulnak hozzá szakmai tanácsért. Aktívan képezi magát, elvégezte a középfokú jelbeszéd tanfolyamot, majd 2002-ben családgondozó szakvédőnő vizsgát tett.  A Baba-Mama Klubban a kismamákat nagy gonddal tanítja a gyermekek egészségvédelmére. Közösségi munkában rendszeresen részt vesz, jó közösségi ember.
 
Pászti Imre a Városellátó Intézmény gépkocsivezetője, autószerelője
1995 óta.  Kezdetben autószerelőként, majd 2005 óta a járdaseprő gépkocsi vezetőjeként tevékenykedik.  Munkáját becsülettel végzi, melynek kézzel fogható eredménye a város tisztasága. Munkatársai és munkahelyi vezetői szeretik és tisztelik.

Rózsa Zoltánné a Polgármesteri Hivatal ügyintézője 1995. december 01-től. Munkájára mind munkaidőben, mind munkaidőn túl egyaránt lehet számítani. Feladatait gyorsan és hatékonyan oldja meg. A tőle telhető maximális segítséget igyekszik megadni minden hozzáfordulónak. A munkatársaival, a bizottságok tagjaival és az intézmények munkatársaival nagyon jó a kapcsolata.

TANÁCSOSI CÍM ADOMÁNYOZÁSBAN RÉSZESÜL
 
Mészárosné Suha Csilla a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont zongoratanára 1986. augusztus 1. óta. Szakmai munkáját elhivatottan, magas színvonalon végzi. Igen türelmes, körültekintően foglalkozik növendékeivel és rendszeresen érdeklődik a legújabb pedagógiai módszerek iránt. 2007-ben pedagógiai szakvizsgát tett. Szerepléseivel, fellépéseivel a város közművelődési munkájából is kiveszi részét. Növendékeivel megyei, regionális és országos versenyeken mindig eredményesen szerepelnek.  Szakmai munkáját közvetlen kollégái is elismerik. 2009 szeptemberétől tölti be a zongora tanszak (munkaközösség) vezetői tisztségét.
 
„CÍMZETES IGAZGATÓ” CÍM ADOMÁNYOZÁSBAN RÉSZESÜL

Mihály Béla városunk elismert és nagyra becsült zenepedagógusa, aki a közművelődés területén a zenei nevelés módszereinek alkalmazásával szolgálja kiemelkedően Szentes zenei életét.
Vezetésével „Kiválóra minősített alapfokú művészeti iskola” címet kapott az intézmény.  Kiemelkedő eredményeket ért el az ifjúság művészeti nevelésében, valamint a város közművelődési életének szervezésében. Irányításával az iskola magas színvonalon szolgálja a zenei kultúra terjesztését és a művészi ízlés fejlesztését.
 
Ezért Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Mihály Bélának a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont igazgatójának az oktatási és zenei életben betöltött közel négy évtizedes kiemelkedő pedagógiai munkássága, egy évtizedes eredményes igazgatói munkája elismeréseként “címzetes igazgatói” címet adományozott.