Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Felhívás partnerségi egyeztetésre

Szentes Város helyi építési szabályzata és szabályozási terveSZENTES VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA KÉT HELYSZÍNEN

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban Tr.) 37. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően ezúton tájékoztatom, hogy Szentes Város Önkormányzat két helyszínen módosítani kívánja a város Településszerkezeti tervét, valamint a Helyi Építési Szabályzatát. A módosítás lefolytatása teljes eljárással történik.

  • 1. Fábiánsebestyénre vezető út melletti volt tehenészet területe, 69/2015. (III.25.) VB határozat szerint
  • 2. Lapistóra vezető út északi oldalán található 01118/10, 01118/12 hrsz.-ú ingatlanok és környezetük, 70/2015. (III.25.) VB határozat szerint

A módosítás lefolytatása teljes eljárással történik.
A részvétel módját országos jogszabály, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28.§ (1) bekezdése, valamint Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2014. (II.28.) határozattal jóváhagyott partnerségi egyeztetés szabályai határozzák meg.

Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:
1. Szentes lakosai, (Szentesen állandó lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező
lakosok, módosítással érintett ingatlanok tulajdonosai, valamint aki az adott
településfejlesztéssel érintett.)
2. Szentesen működő gazdálkodó szervezetek, (Valamennyi településfejlesztéssel,
településrendezéssel összefüggésbe hozható szentesi székhellyel, telephellyel
rendelkező, az adott településfejlesztéssel, településrendezéssel érintett gazdálkodó
szervezet.)
3. Civil szervezetek, (Valamennyi Szentesen bejegyzett vagy az adott
településfejlesztéssel érintett civil szervezet.)
4. Egyházak, (Valamennyi Szentesen működő egyház.)
Ezek alapján, mint az egyeztetési eljárásban érintett partner a fenti tervezésre vonatkozóan a „partnerségi egyeztetés szabályai” szerint lehetősége van javaslatokat, észrevételeket tenni, véleményt nyilvánítani, ehhez szükséges a véleményezési eljárásba bejelentkezni!
A partnerek a város honlapján keresztül (szentes.hu), vagy postai úton (Szentes Város Önkormányzata, 6600 Szentes, Kossuth tér 6.) nyilatkozhatnak, hogy részt kívánnak venni az
egyeztetési eljárásban.

A nyilatkozatban meg kell jelölni:
· a véleményezési eljárás tárgyát /melyik módosítás/,
· a szervezet (gazdálkodó-, civil-, egyház) esetén a szervezet nevét, székhelyét,
képviselőjét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét,
· természetes személy esetén nevét, lakcímét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail
címét!
Az e-mail cím megadása elengedhetetlen, mivel a jövőben a partnerekkel a kapcsolatot elsősorban ezen elérhetőségükön tartjuk.
A fentieket tartalmazó nyilatkozatukat elektronikus úton vagy levélben szíveskedjenek 2015. szeptember 18-ig megküldeni!
A közeljövőben várható a településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat több területre vonatkozó kisebb módosítása, mely egyszerűsített eljárás szerint fog készülni. Ezeknek a partnerségi egyeztetése egy körben fog történni.

Wittek Krisztina
Szentes város főépítésze

Felhívás partnerségi egyeztetésre településszerkezeti terv és szabályozási terv módosítás 2015_08 --> Fájl mérete: Letöltések száma: 314
5_2009_III.09._HeSZ_osszeszerkesztett --> Fájl mérete: Letöltések száma: 310

[contact-form 16 “Építési szabályzat”]