Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Családgondozó pályázat

Szentesi Családsegítő Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szentesi Családsegítő Központ Gyermekjóléti Szolgálat gyermekjóléti családgondozó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű előreláthatólag 2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6600 Szentes, Ady Endre utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Gyvt. 39-40. §-ok releváns szakaszaiban meghatározott feladatok ellátása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2.sz. melléklet II. rész 1. pontjában meghatározott családgondozói képesítések valamelyike,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Szentesi lakcím, vagy tartózkodási hely, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • gyermekjóléti alapellátások területén szerzett munkatapasztalat – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • “B” kategóriás jogosítvány és vezetési tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Képesítést igazoló okiratok másolata
 • Felvétel esetén erkölcsi bizonyítvány (még nem kell csatolni a pályázathoz)

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt László Gyöngyi nyújt, a 0663-651510 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szentesi Családsegítő Központ címére történő megküldésével (6600 Szentes, Ady Endre utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CS/80-01/2015 , valamint a munkakör megnevezését: gyermekjóléti családgondozó. §         Postai úton, a pályázatnak a Szentesi Családsegítő Központ címére történő megküldésével (6600 Szentes, Ady Endre utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CS/80-01/2015, valamint a munkakör megnevezését: gyermekjóléti családgondozó.
 • Személyesen: Bene Lászlóné, Bugya Katalin, Csongrád megye, 6600 Szentes, Ady Endre utca 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Írásbeli pályázatok elbírálását követően a kiválasztottakkal személyes elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Szentesi Szuperinfó – 2015. szeptember 4.
 • www.szentes.hu – 2015. szeptember 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.cssk-szentes.hu honlapon szerezhet. ( https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=elvf3tsxi2 )

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. szeptember 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.