Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Gyermekfelügyelő, gyermekvédelmi asszisztens pályázat

Szentesi Családsegítő Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szentesi Családsegítő Központ Gyermekek Átmeneti Otthona gyermekfelügyelő, gyermekvédelmi asszisztens munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6600 Szentes, Munkácsy M. utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 52-66. §-ok releváns szakaszaiban meghatározott feladatok ellátása 3 műszakos munkarendben.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • §         Középfokú képesítés, Kizárólag a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet II. rész 6. pontja gyermekvédelmi asszisztens vagy gyermekfelügyelő szakaszában meghatározott képesítések fogadhatók el.,
 • §         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • §         Szentesi lakcím, vagy tartózkodási hely, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • §         gyermekjóléti alapellátások területén szerzett munkatapasztalat – 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • §         Szakmai önéletrajz
 • §         Motivációs levél
 • §         Képesítést igazoló okiratok másolata
 • §         Felvétel esetén (még nem kell csatolni a pályázathoz) erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gábor Ildikó nyújt, a 0663444500 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • §         Postai úton, a pályázatnak a Szentesi Családsegítő Központ címére történő megküldésével (6600 Szentes, Ady Endre utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CS/81-01/2015 , valamint a munkakör megnevezését: gyermekfelügyelő, gyermekvédelmi asszisztens. §         Postai úton, a pályázatnak a Szentesi Családsegítő Központ címére történő megküldésével (6600 Szentes, Ady Endre utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CS/81-01/2015, valamint a munkakör megnevezését: gyermekfelügyelő, gyermekvédelmi asszisztens.
 • §         Személyesen: Bene Lászlóné, Bugya Katalin, Csongrád megye, 6600 Szentes, Ady Endre utca 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az írásbeli pályázatok bírálatát követően a kiválasztottakkal történő személyes elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • §         Szentesi Szuperinfó – 2015. szeptember 4.
 • §         www.szentes.hu – 2015. szeptember 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.cssk-szentes.hu honlapon szerezhet. https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=elvf2ugvj2

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. szeptember 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.