Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Delegálás a választási bizottságokba

Delegálás a választási bizottságokba

Az egyéni választókerületi jelöltet állító pártok, valamint a független jelöltek az egyéni választókerületi választási bizottságba, a területi listát állító pártok a területi választási bizottságba, az országos listát állító pártok az Országos Választási Bizottságba jogosultak egy-egy tagot megbízni. A fent felsoroltak a szavazatszámláló bizottságokba is megbízhatnak egy-egy tagot.
A megbízott tagot a jelölt, illetőleg a lista jogerős nyilvántartásba vételét követően, de legkésőbb 2010. április 2-án 16.00 óráig lehet bejelenteni a választási bizottság elnökénél, a szavazatszámláló bizottság esetén a helyi választási iroda vezetőjénél.
A megbízott választási bizottsági tag bejelentésére a független jelölt vagy meghatalmazottja, illetőleg a párt bíróság által bejegyzett képviselője vagy az általa adott írásbeli meghatalmazással rendelkező meghatalmazott jogosult, de a meghatalmazással rendelkező képviselő további meghatalmazást is adhat.
A közös listát állító pártok közösen bízhatnak meg tagot a választási bizottságokba.
A választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági elnök, állami vezető, közigazgatási hivatal vezetője, képviselő, megyei közgyűlés elnöke, polgármester, jegyző, főjegyző, választási iroda tagja, a választási bizottság illetékességi területén működő közigazgatási szerv köztisztviselője, valamint jelölt. Az olyan választási bizottságoknak, amelyek a jogorvoslati eljárásban egymással döntési, döntést felülbíráló kapcsolatba kerülhetnek, nem lehetnek tagjai az egymással hozzátartozói kapcsolatban álló személyek
A független jelölt, illetőleg a párt által megbízott választási bizottsági tag jogai és kötelezettségei megegyeznek a választott tagokéval. Így a megbízott tag nemcsak figyelemmel kíséri a választási bizottság munkáját, hanem tevékenyen részt vesz benne, a bizottság rendelkezésére álló valamennyi információt megismerhet. A tevékenysége során tudomására jutott személyes adatokat azonban sem az őt megbízó párt vagy független jelölt részére, sem bárki másnak nem adhatja ki!
A választás állami költségvetéséből nem jár tiszteletdíj a megbízott tagok részére, a párt azonban díjazásban részesítheti az általa megbízott tagot.

Kapcsolódó OVB állásfoglalás:
6/1998. (IV. 1.),
8/1998 (IV. 24.),
25/2006. (IX. 21.)