Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Választás 2010-1

Csongrág Megye 05. számú OEVB határozatai

OEVB 11 /2010. (IV. 12.) határozata
Csongrád Megye 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága a választás eredményének megállapítása tárgyában meghozta a következő határozatot
Verzió: 2010. 04. 12.
Fájl mérete: Letöltések száma: 321
OEVB 10/2010. (IV. 02.) határozata
a FIDESZ-KDNP kampányfőnökének kifogása tárgyában Csongrád Megye 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága 2010. április 02-án meghozta a következő határozatot hozta
Verzió: 2010. 04. 02.
Fájl mérete: Letöltések száma: 331
OEVB 9/2010. (IV. 02.) határozata
Jobbik Magyarországért Mozgalom elnökének és kampányfőnökének bejelentése tárgyában Csongrád Megye 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága 2010. április 02-án meghozta a következő határozatot hozta
Verzió: 2010. 04. 02.
Fájl mérete: Letöltések száma: 337
OEVB 8/2010. (III.26.) határozata
Csongrád Megye 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága az egyéni választókerületi szavazólap adattartalmának ellenőrzése és jóváhagyása tárgyában meghozta a következő határohatot
Verzió: 2010. 03. 26.
Fájl mérete: Letöltések száma: 348
OEVB 7/2010. (III.10.) határozata
Farkas Sándor mint országgyűlési egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában Csongrád Megye 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága a következő határozatot hozta
Verzió: 2010. 03. 10.
Fájl mérete: Letöltések száma: 363
OEVB 6/2010. (III.02.) határozata
Csongrád Megye 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága a határozatok nyilvánossága tárgyában meghozta a következő határozatot
Verzió: 2010. 03. 04.
Fájl mérete: Letöltések száma: 299
OEVB 5/2010. (III.02.) határozata
Csongrád Megye 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága a külképviseleti szavazatok megszámlálása tárgyában meghozta a következő határozatot
Verzió: 2010. 03. 04.
Fájl mérete: Letöltések száma: 303
OEVB 4/2010. (II.28.) határozata
A Csongrád Megyei 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága (OEVK) (….) sz. alatti lakos által a Csongrád Megyei 05. számú OEVK Választási Irodához 2010. február 26-án kifogást nyújtott be, melyben bejelentette, hogy a Szentes, Jókai utca Vörösmarty utca kereszteződésében levő házban a helyi lakostól egy állampolgár az ajánlószelvényét kérte a Fidesz nevében. Az előterjesztett kifogás tárgyában Választási Bizottság meghozta a következő határozatot
Verzió: 2010. 03. 04.
Fájl mérete: Letöltések száma: 324
OEVB 3/2010. (II.25.) határozata
Móra József Antal mint országgyűlési egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában Csongrád Megye 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága meghozta a következő határozatot
Verzió: 2010. 03. 04.
Fájl mérete: Letöltések száma: 305
OEVB 2/2010. (II.25.) határozata
Varga Géza mint országgyűlési egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában Csongrád Megye 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága meghozta a következő határozatot
Verzió: 2010. 03. 04.
Fájl mérete: Letöltések száma: 309
OEVB 1/2010. (II.10.) határozat
OEVKVB elnökének és elnökhelyettesének megválasztása
Verzió: 2010. 03. 04.
Fájl mérete: Letöltések száma: 402

Csongrád Megye 05. számú OEVB tagjai

 • Fábján Sándor választott tag – elnök
 • Dr. Jelenfi Anna választott tag – elnökhelyettes
 • Dr. Oláh Katalin választott tag
 • Nagygyörgy István megbízott tag (Jobbik Magyarországért Mozgalom Párt)
 • Dr. Verók Attila megbízott tag (Magyar Szocialista Párt)
 • Dr. Kormányos József megbízott tag (FIDESZ Magyar Polgári Szövetség)

Delegálás a választási bizottságokba

Az egyéni választókerületi jelöltet állító pártok, valamint a független jelöltek az egyéni választókerületi választási bizottságba, a területi listát állító pártok a területi választási bizottságba, az országos listát állító pártok az Országos Választási Bizottságba jogosultak egy-egy tagot megbízni. A fent felsoroltak a szavazatszámláló bizottságokba is megbízhatnak egy-egy tagot.
A megbízott tagot a jelölt, illetőleg a lista jogerős nyilvántartásba vételét követően, de legkésőbb 2010. április 2-án 16.00 óráig lehet bejelenteni a választási bizottság elnökénél, a szavazatszámláló bizottság esetén a helyi választási iroda vezetőjénél.
A megbízott választási bizottsági tag bejelentésére a független jelölt vagy meghatalmazottja, illetőleg a párt bíróság által bejegyzett képviselője vagy az általa adott írásbeli meghatalmazással rendelkező meghatalmazott jogosult, de a meghatalmazással rendelkező képviselő további meghatalmazást is adhat.
A közös listát állító pártok közösen bízhatnak meg tagot a választási bizottságokba.
A választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági elnök, állami vezető, közigazgatási hivatal vezetője, képviselő, megyei közgyűlés elnöke, polgármester, jegyző, főjegyző, választási iroda tagja, a választási bizottság illetékességi területén működő közigazgatási szerv köztisztviselője, valamint jelölt. Az olyan választási bizottságoknak, amelyek a jogorvoslati eljárásban egymással döntési, döntést felülbíráló kapcsolatba kerülhetnek, nem lehetnek tagjai az egymással hozzátartozói kapcsolatban álló személyek
A független jelölt, illetőleg a párt által megbízott választási bizottsági tag jogai és kötelezettségei megegyeznek a választott tagokéval. Így a megbízott tag nemcsak figyelemmel kíséri a választási bizottság munkáját, hanem tevékenyen részt vesz benne, a bizottság rendelkezésére álló valamennyi információt megismerhet. A tevékenysége során tudomására jutott személyes adatokat azonban sem az őt megbízó párt vagy független jelölt részére, sem bárki másnak nem adhatja ki!
A választás állami költségvetéséből nem jár tiszteletdíj a megbízott tagok részére, a párt azonban díjazásban részesítheti az általa megbízott tagot.

Kapcsolódó OVB állásfoglalás:
6/1998. (IV. 1.),
8/1998 (IV. 24.),
25/2006. (IX. 21.)

HIRDETMÉNY

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 6.§. (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2010. április 11. és április 25. napjára kiírt országgyűlési képviselők választásán a

Az Országos Egyéni Választókerület Választási Bizottságának tagjai:

 • Fábján Sándor elnök
 • Dr. Jelenfi Anna elnökhelyettes
 • Dr. Oláh Katalin tag
 • Varga Sándor póttag

Az Országos Egyéni Választókerület Választási Irodájának Vezetője:

 • Dr. Sztantics Csaba

Hivatali helyiségének címe: 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Szavazás Magyarországon a lakóhelytől távol (igazolással szavazás)

 • Ha a szavazás napján – akár az első, akár a második fordulóban – Ön Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, igazolással szavazhat.
 • Igazolást személyesen vagy meghatalmazottja útján 2010. április 9-ig kérhet a lakóhelye szerinti helyi választási iroda vezetőjétől (azaz a település jegyzőjétől). Ha meghatalmazott útján nyújtja be kérelmét, a meghatalmazást is csatolni kell. Ajánlott levélben is kérhet igazolást úgy, hogy a ké-relem 2010. április 6-ig megérkezzen a lakóhelye szerinti helyi választási irodába.
 • Ha mindkét fordulóra igazolást kér, a két igazolást egy nyomtatványon fogja megkapni. Ha az egyik fordulóra már kért igazolást, és a másik fordulóra ezt követően szeretne igazolást kérni, az előzőleg megka-pott igazolást vissza kell adnia, és a két igazolást egy új nyomtatványon fogja megkapni.
 • Ha az igazolás kiadását követően meggondolja magát, és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyi-ségben szeretne szavazni, 2010. április 8-ig kérheti a lakcíme szerinti helyi választási iroda ve-zetőjétől, hogy vegye vissza a lakóhelye szerinti szavazókörbe. A korábban kapott igazolást le kell adnia!
 • Az igazolással a szavazás napját megelőzően az igazoláson feltüntetett településen a helyi vá-lasztási irodában vagy a szavazás napján az igazoláson feltüntetett címen található szavazóhelyi-ségben a szavazatszámláló bizottságtól kérheti névjegyzékbe vételét.
 • Az igazoláson szerepel, hogy Ön melyik településen élhet választójogával, valamint annak a sza-vazóhelyiségnek a címe, ahol leadhatja szavazatát (az igazolással szavazásra kijelölt szavazóhe-lyiségek címét itt is megtalálja). Az igazolást feltétlenül vigye magával, mert csak annak átadásával engedi szavazni a szavazatszámláló bizottság. (Ha mindkét fordulóra igazolást kapott, amikor elő-ször jelenik meg az igazoláson feltüntetett településen a helyi választási irodában vagy a szavazás napján az igazolással szavazásra kijelölt szavazókörben, az igazolását nem vonják be, hanem le-bélyegezve visszaadják Önnek annak érdekében, hogy a másik fordulóban is szavazhasson.)
  FIGYELEM! Ha igazolást kap (akár az első, akár a második, akár mindkét fordulóra), a második for-dulóban csak akkor szavazhat, ha az első forduló – abban a választókerületben ahol szavazott vagy szavazhatott volna – nem volt eredményes. Tehát:

A. Ha csak az első fordulóra kapott igazolást:

1. az első fordulóban az igazoláson feltüntetett településen, az igazoláson feltüntetett szavazóhelyi-ségben szavazhat,

2. a második fordulóban a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben (vagy valamelyik külképviseleten) szavazhat, kivéve, ha

 • a) a lakóhelye szerinti választókerületben nincs második forduló,
 • b) abban a választókerületben, ahova az első fordulóra kiadott igazolás szólt, nincs második forduló.

B. Ha csak a második fordulóra kapott igazolást:

1. az első fordulóban a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben (vagy valamelyik külképviseleten) sza-vazhat

2. a második fordulóban az igazoláson feltüntetett településen, az igazoláson feltüntetett szavazóhe-lyiségben szavazhat, kivéve, ha

 • a) a lakóhelye szerinti választókerületben nincs második forduló,
 • b) abban a választókerületben, ahova a második fordulóra kiadott igazolás szól, nincs második fordu-ló.

C. Ha mindkét fordulóra kapott igazolást:

1. az első fordulóban az igazoláson feltüntetett településen, az igazoláson feltüntetett szavazóhelyi-ségben szavazhat,

2. a második fordulóban az igazoláson feltüntetett településen, az igazoláson feltüntetett szavazóhe-lyiségben szavazhat, kivéve, ha

 • a) abban a választókerületben, ahova az első fordulóra kiadott igazolás szólt, nincs második forduló,
 • b) abban a választókerületben, ahova a második fordulóra kiadott igazolás szól, nincs második fordu-ló.
Kérelem igazolás kiadásához --> Fájl mérete: Letöltések száma: 509
Országgyűlési Képviselők Választása - 2010