Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Amit az orvosi igazolásokról kell tudni Szentesen

Amit az orvosi igazolásokról kell tudni Szentesen
Amit az orvosi igazolásokról kell tudni Szentesen

Kedves Gyerekek, Tisztelt Szülők !

2012. szeptember 14-én tartott szakmaközi (egészségügy, oktatás, gyermekvédelem, rendőrség,) konzultáción az alábbi megállapodás született a Szentesen működő általános és középiskolák tanulóinak betegség esetén törtnő hiányzásának igazolásával kapcsolatban, mely a 2012/2013-as tanév október 1-től kezdve érvényes.

  • A gyermekek orvosi igazolása nem nyomtatványra, hanem az ellenőrző könyv megfelelő részébe kerül bevezetésre.

  • A gyermekek rendelési időben kötelesek saját orvosukat felkeresni, az igazolást a szakember állítja ki.
  • Rendelési időn túl (de. 11.00 után) tanítási óráról rosszullét okán hazaengedett gyermek iskolai hiányzását a pedagógus regisztrálja, értesíti a szülőt, és szintén az ellenőrzőbe kerül feljegyzésre, melyet a szülőnek kell aláírni.
  • Ez utóbbi esetekben még ugyanazon a napon vagy saját gyermekorvosukkal konzultálni, ha ez lehetséges, vagy probléma fennállása esetén őt másnap a rendelési időben felkeresni szükséges.( az ügyelet igénybe vétele csak kizárólag halaszthatatlan esetekre, ellátási tanács igénybe vételére ajánlott, igazolást ott nem állítanak ki a gyermek részére!)
  • A testnevelés óra alóli felmentések szigorú vizsgálat alá esnek, szakmailag indokolatlan esetekben igénybe vételét a szülők ne kérelmezzék.
  • Indokolt esetekre kiadott (meghatározott időt tartalmazó) orvosi felmentési javaslatokat a pedagógusok kötelesek figyelembe venni.

Ezen túl szeretnénk felhívni a figyelmet,

  • a 1997. évi XXXI. törvénya gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,  és a
  • 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeleta gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárás módosításaira,

melyek a gyermekek igazolatlan hiányzásai esetén a családi pótlék (iskoláztatási támogatás) felfüggesztésének (meghatározott időszakban nem kerül utalásra ) vagy szüneteltetésének (egyáltalán nem kerül kifizetésre később sem) menetét is tartalmazzák.

A fentiekben leírt kezdeményezés a gyermekek tankötelezettségének hiánytalan teljesítéséhez, az indokolatlan/igazolatlan hiányzások visszaszorításához kíván hozzájárulni.