Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hatályos rendeletek

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletei
1/1989. (IX.25.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 2556
Szentes város címerének és zászlajának megalkotásáról és használatának szabályozásáról
1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 1044
a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 748
a Díszpolgári cím, valamint "A Városért" Emlékérem díjak alapításáról és adományozásának rendjéről
1/2022. (I.27.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 199
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról (2022.07.01-től)
2/2001. (II.10.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 1200
Elővásárlási jog megállapításáról településrendezési cél megvalósítása érdekében
2/2015. (II.03.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 1091
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről
2/2022. (I.27.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 191
a pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról (2022.07.01-től)
3/2015. (II.03.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 318
az építményadóról (2020.09.01.)
Polgármesteri rendelet 3/2021. (II.15.) --> Fájl mérete: Letöltések száma: 613
A környezetvédelem helyi szabályai
5/2009. (III.09.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 1332
Szentes Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben) Hatályos : 2020.12.23.
5/2019. (IV.11.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 609
a közterület elnevezés és a házszám megállapítás, továbbá létesítmények elnevezésének helyi szabályairól
6/2017. (III.10.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 389
a köztisztviselőket megillető szociális juttatásokról és támogatásokról
6/2021. (III.24.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 412
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
7/1998. (II.27.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 1091
a Petőfi Szálló épületének helyi védetté nyilvánításáról
7/2010.(III.12.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 186
a Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről
7/2018.(V.10.)önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 963
az egyes védőoltások költségeinek átvállalásáról
10/1998. (IV.24.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 1175
elővásárlási jog megállapításáról a tervezett ipari park részbeni területére
10/2019. (V.10.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 893
az állattartás helyi szabályairól
10/2022. (V.05.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 289
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról (2022.08.25-től)
11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 290
a sportról (2021.03.25-től)
11/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 218
a Magyartés - Zalotai természetvédelmi terület védetté nyilvánításáról (2018.05.11-től)
12/2014. (VII.15.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 2607
a köztemetőkről és a temetkezés tevékenységéről
13/1998. (V.29.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 1180
A járdaépítés, az útépítés, valamint a szennyvízcsatorna-hálózatépítés feltételeiről
14/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 728
a társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról
14/2017. (V.12.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 392
a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének egyes szabályairól
15/2006. (VI.01.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 1279
Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek elidegenítéséről
15/2013 (VII.17.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 172
az Önkormányzat vagyonáról, a vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának, hasznosításának és vagyonkezelésbe adásának szabályairól. Verzió: 2022.07.13.
15/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelet (melléklet) --> Fájl mérete: Letöltések száma: 195
az Önkormányzat vagyonáról, a vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának, hasznosításának és vagyonkezelésbe adásának szabályairól. Verzió: 2022.05.06.
Verzió:
15/2014. (VII.15.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 1096
a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
15/2021. (IX.16.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 225
a közterületi térfigyelő rendszerről
16/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 442
a közterületek és közterület jellegű területek használatáról
16/2017. (VI.09.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 605
a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól
16/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 317
a településkép védelméről
17/2014. (VII.15.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 201
a települési hulladékról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (2022.03.08-tól)
20/2013. (X.14.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 992
a gazdaságélénkítésről
20/2017. (IX.29.) önkormányzata rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 498
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
20/2019. (XII.06.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 298
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról (2021.10.01-től)
21/2005. (X.25.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 1163
A városi önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben szedhető térítési díjakról és tandíjakról
23/2013. (X.04.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 910
a gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeni megváltásáról, a parkolóalap képzéséről és felhasználásáról
24/2015.(X.12.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 274
önkormányzati elismerések és a Dr. Csergő Károly emlékéért díj alapításáról, adományozásának rendjéről
25/2014. (XII.29.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 169
a képviselők és bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról (2022.02.24-től)
25/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 363
a távhőszolgáltatásról
26/2009. (X.12.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 225
az önkormányzati tulajdonú ingatlanok nem üzleti tevékenységet folytató szervezetek által történő használatának szabályozásáról
26/2019. (XII.30.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 346
a 2020. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról
27/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 1267
A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről
26/2015. (XI.13.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 800
a helyi iparűzési adóról
27/2015. (XI.13.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 610
az idegenforgalmi adóról
28/2001. (XI.09.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 1040
Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatásáról (Egységes szerkezetben)
29/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet és 195/2017. (XII. 14.) határozat --> Fájl mérete: Letöltések száma: 612
Az 5/2009. (III.09.) Kt. rendelettel jóváhagyott Szentes Város Helyi építési szabályzatának és Szabályozási tervének módosításáról, kapcsolódóan Szentes Város településrendezési eszközeire vonatkozó módosítás 2017 egyeztetés lezárása
30/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 439
a magánszemély kommunális adójáról
33/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 264
az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről (Hatályba lép: 2021. november 11.)
35/1997.(XI.28.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 1005
a helyi környezetvédelmi alap létrehozásáról és az alappal való gazdálkodás szabályairól
37/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 242
a szentesi önkormányzati intézmények munkaerő-gazdálkodási rendszeréről
38/1997. (XI.28.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 1172
a Tiszai szabad strand és nyári pihenőhelyként szolgáló terület használatáról
38/2011.(XII.31) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 326
a lakhatás megvalósítását segítő támogatásokról
39/2007. (XII.29.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 1021
a Széchenyi liget, mint helyi jelentőségű védett természeti terület védettségének fenntartásáról