Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

A lakhatás megvalósítását segítő támogatások igénylése

A kérelem formanyomtatványon nyújtható be személyesen vagy megbízott útján.

A nyomtatvány beszerezhető az információs pultnál vagy az ügyintézőnél.

Támogatás kérhető lakásvásárláshoz, lakásépítéshez, lakásbővítéshez és felújításhoz (karbantartáshoz nem), valamint előtakarékosság biztosításához.

A támogatásokra az Önkormányzat biztosít fedezetet az éves költségvetésben meghatározott mértékben. A támogatás alanyi jogon nem jár, azt a Lakásügyi Bizottság javaslatára az Önkormányzat Képviselő-testülete adhatja.

A támogatás formája lehet:

  • kamatmentes kölcsön,
  • kivételesen vissza nem térítendő támogatás,
  • lakbértámogatás előtakarékossághoz.

A kérelemhez csatolni kell, illetve be kell mutatni:

  • a kérelmezők jövedelemigazolását (az utolsó 3 hónap átlagkeresetéről, illetve minden más egyéb jövedelemről; vállalkozók esetében az előző évi adóbevallás szükséges),
  • a megvásárolni kívánt lakóingatlanról készült szakértői véleményt az ingatlan áráról és műszaki állapotáról,
  • építés, bővítés, felújítás esetén az ingatlanon elvégzendő munkák költségvetését, tervét, jogerős építési engedélyét,
  • vásárlás esetén az adásvételi előszerződést, szerződést,
  • az ingatlanról 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatot,
  • ha a kérelmezőnek vagy házastársának volt előző házassága, a házasság felbontásáról, a vagyonközösség megszüntetéséről, a gyermekelhelyezéséről szóló bírósági határozatot.

Az eljárás illetékmentes.

Az ügyintézés határideje: A kérelem tárgyában a Lakásügyi Bizottság javaslata alapján az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. Ezért az ügyintézési idő a kérelem benyújtásától számított 1-3 hónap lehet.

Az eljárás jogi alapja: 38/2011. (XII.31.) önkormányzati rendelet a lakhatás megvalósítását segítő támogatásokról

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6., Közigazgatási Iroda, földszint 111. számú szoba (Tel.: 63/510-359)

Ügyintéző: Báthory István főtanácsos

Ügyfélfogadási idő: hétfőn és csütörtökön 8.00 – 16.00-ig

KÉRELEM --> Fájl mérete: Letöltések száma: 1545
Kérelem a lakhatás megvalósítását segítő támogatás megállapítása iránt