Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Szülői felügyeleti jog gyakorlása megállapodás alapján

Az eljárás jogi alapja*: Csjt. 72. § (1), Gyer. 18. §.

Hatáskör: Városi Gyámhivatal

Illetékesség: Lásd: Gyár. 21. §  

Eljárás megindítására jogosult: A szülői felügyeletet együttesen gyakorolni jogosult külön élő szülők

Eljárás menete:

 • 1. Szülők együttes meghallgatása
 • 2. Megállapodásnak jegyzőkönyvben történő rögzítése
 • A szülők megállapodásukat módosíthatják és megállapodásuk jegyzőkönyvbe foglalása nem azonos hatályú a bíróság ilyen ügyben hozott határozatával.
 • A jegyzőkönyvben rögzíteni kell azt a tényt, hogy a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülői felügyeleti jogot együttesen gyakorolják.

 A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy:

 • a jövőre nézve melyikük gyakorolja a szülői felügyeletet,
 • melyik szülőnél kerül elhelyezésre a gyermek.

* Az eljárás jogi alapjánál használt rövidítések:

 • Csjt. = A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tv.
 • Ptk. = A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv.
 • Gyvt. = A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.
 • Ket. = A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.
 • Gyer. = A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
 • Gyár. = A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet