Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Gyámhivatal

Köszöntjük Szentes város honlapjának Gyámhivatalában. Innen indulva a gyámhivatal tevékenységét, az egyes eljárások menetét, jogi alapját, szükséges kellékeit ismerheti meg.

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a szerint „a Kormány városi gyámhivatalként a mellékletben kijelölt települési önkormányzat polgármesteri hivatalának önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező gyermekvédelmi és gyámügyi ügyintézőjét jelöli ki”, azaz szigorú ügycsoportos megosztás a gyámhivatalban nem érvényesül, minden ügyintéző, minden ügycsoportban jogosult és köteles eljárni. Éppen ezért az egyes eljárásoknál külön nem tüntetjük fel az ügyintézőket.

Elérhetőségük és felsorolásuk az alábbi:

Ügyintéző beosztás szoba sz. telefon
Szombathelyiné Tóth Júlia gyámhivatal-vezető fszt. 129. sz. 63/510-310
Dr. Libor Melinda ügyintéző fszt. 130. sz. 63/510-311
Dr. Szabó Diána ügyintéző fszt. 130. sz. 63/510-311
Nagy Béla ügyintéző,
hivatal vezető helyettes
fszt. 131. sz. 63/510-346
Dr. Ötvös Ágnes ügyintéző fszt. 132. sz. 63/510-335
Dr. Lantos Ágnes  ügyintéző fszt. 132. sz. 63/510-335

A gyámhivatal ügyfélfogadási rendje egységesen: hétfő és csütörtök, 8.00-16.00 óra között.

Sürgős és azonnali intézkedést igénylő esetben jelzését, bejelentését természetesen bármikor (hivatali időben) fogadjuk! Amennyiben Ön nem a szentesi gyámhivatal illetékességi területén lakik, nyilatkozatait, kérelmeit a lakóhelye szerint illetékes városi gyámhivatalban is megteheti, előterjesztheti, ebben az esetben azt az eljáró hivatal a szentesi gyámhivatalnak megküldi.

A szentesi gyámhivatal illetékessége az alábbi településekre terjed ki: Árpádhalom, Derekegyház, Eperjes, Fábiánsebestyén, Nagymágocs, Nagytőke, Szegvár, Szentes

A gyámügyi tevékenységet szabályozó jogszabályok az egyes eljárásoknál rövidítve szerepelnek.
Ezek:
Csjt. = A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tv.
Ptk. = A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv.
Gyvt. = A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.
Ket. = A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.
Gyer. = A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
Gyár. = A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

A Gyár. 21. § a következő:

  • (1) Az eljárásra az a gyámhatóság (a települési önkormányzat jegyzője, a városi gyámhivatal, a szociális és gyámhivatal) illetékes, amelynek területén
    • a) a gyermek szülői felügyeletet gyakorló szülőjének, gyámjának,
    • b) az ügyei vitelében akadályozott, illetőleg cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló személynek,
    • c) az ideiglenes gondnokrendeléssel, zárgondnok kirendelésével, valamint gondnokság alá helyezési eljárással érintett személynek a lakóhelye található.
  • (2) Ha a szülői felügyeletet együttesen gyakorló szülők bejelentett lakása különböző illetékességi területen található, a gyámhatóság illetékességét a gyermek lakóhelye határozza meg. Ha a gyermek lakóhelye egyik szülőjének lakóhelyével sem azonos, az a gyámhatóság jár el, amelynek területén az anya lakóhelye található.
  • (3) Lakóhely hiányában – az (1) és (2) bekezdésben foglaltak szerint – a gyámhatóság illetékességét a tartózkodási hely határozza meg.
  • (4) Belföldi lakóhely vagy tartózkodási hely hiányában, a gyámhatóság illetékességét az utolsó ismert hazai lakóhely vagy tartózkodási hely határozza meg, ennek hiányában az eljárásra a Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Jegyzője, illetve a Budapest Főváros V. Kerület Gyámhivatala illetékes.