Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Szülői felügyeleti jog feléledése

Az eljárás jogi alapja*: Csjt. 91. § (1) bek. a) és b) pont, Gyár. 4. § b.) pont, Gyer. 19. §

Hatáskör: Városi Gyámhivatal

Illetékesség: Lásd: Gyár. 23.§. (6) bek.: Az a gyámhivatal illetékes, amelynek területén a gyermeket nevelő szülő lakóhelye volt

Eljárás megindítására jogosult:

 • különélő szülő,
 • gyermek,
 • bármely személy,
 • városi gyámhivatal hivatalból.

Eljárásra okot adó körülmény:

 • 1.  a gyermek szülei nem élnek együtt és a gyermeket nevelő szülő szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette,
 • 2. a gyermeket nevelő szülő szülői felügyeleti joga azért szünetel, mert
  • cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében korlátozva van,
  • ismeretlen helyen távol van,
  • ténylegesen akadályozva van,
 • 3. a gyermeket nevelő szülő meghalt.

Eljárás menete:

 • 1. az érintettek meghallgatása,
 • 2. halotti anyakönyvi kivonat beszerzése (amennyiben az intézkedés a szülő halála miatt szükséges),
 • 3. annak tisztázása, hogy a külön élő szülő nem áll szülői felügyeletet megszüntető bírósági ítélet hatálya alatt, nem szünetel a szülői felügyeleti joga a Csjt. 91. § (1) bek. a), b) pontja alapján, valamint nem indokolt a másnál történő elhelyezés iránt pert indítani,
 • 4. határozathozatal; benne:
  • a másik szülő szülői joga feléledésének megállapítása,
  • felhívás a szülői felügyeleti jog gyakorlására,
  • a gyermeket gondozó személy kötelezése arra, hogy a gyermeket a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülőnek adja ki.

* Az eljárás jogi alapjánál használt rövidítések:

 • Csjt. = A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tv.
 • Ptk. = A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv.
 • Gyvt. = A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.
 • Ket. = A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.
 • Gyer. = A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
 • Gyár. = A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet