Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Gyermek végleges külföldre távozása

Az eljárás jogi alapja*: Csjt. 77. § (3) bek., Gyár. 9. § f) pont, Gyer. 22. §, 8001/2001 (IK 4.) IM tájékoztató

Hatáskör:

 • Városi Gyámhivatal (ha a különélő szülők között egyetértés van)
 • Bíróság (ha a különélő szülők nem értenek egyet)

Illetékesség: Lásd: Gyár. 21. §

Eljárás megindítására jogosult: A szülő

Döntéshez szükséges:

 • Kérelem
 • Külföldi hatóság által kiállított környezettanulmány
 • Iskolalátogatási igazolás
 • Jövedelemigazolás
 • Befogadó nyilatkozat
 • Mindkét szülő meghallgatása függetlenül attól, hogy a másik szülő szülői felügyeleti joga szünetel vagy sem

Vizsgálat tárgya: biztosított-e külföldön a gyermek

 • nevelése
 • tartása
 • ellátása
 • tanulmányainak folytatása
 • Ha a szülők külön élnek és a kapcsolattartást a városi gyámhivatal vagy a bíróság szabályozta, vizsgálni kell, hogy a kapcsolattartásról hozott döntések végrehajtása nemzetközi szerződés vagy viszonosság hiányában is biztosítható-e.
  • Ha a különélő szülő nem egyezik bele, a BÍRÓSÁG DÖNT; erről tájékoztatni kell a szülőket.
  • A városi gyámhivatal határozata a szülőnek a gyermek végleges külföldre távozására vonatkozó
          nyilatkozatának JÓVÁHAGYÁSÁRA és nem az ENGEDÉLYEZÉSÉRE irányul.

A lakóhelyváltozással kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek teljesítése a törvényes képviselő kötelezettsége.

A külföldön kiállított közokiratnak, magánokiratnak akkor van bizonyító ereje, ha az illetékes magyar külképviseleti hatóság állította ki, hitelesítette vagy felülhitelesítette.


* Az eljárás jogi alapjánál használt rövidítések:

 • Csjt. = A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tv.
 • Ptk. = A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv.
 • Gyvt. = A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.
 • Ket. = A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.
 • Gyer. = A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
 • Gyár. = A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet