Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Gyermek családi és utónevének megállapítása

Az eljárás jogi alapja*: Csjt. 73. § (1) bekezdés, 42. §, Gyár. 6. § b) pont, Gyer. 20. §

Hatáskör:

Városi Gyámhivatal, ha

 • Csak egy szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, de ő a gyerek utónevét nem határozza meg az erre való felhívástól számított 30 napon belül. Ezirányú felhívást az anyakönyvvezető és a városi gyámhivatal adhat ki.
 • Együtt gyakorolják a szülők a szülői felügyeleti jogot és nem jelentik be a gyermek családi, ill. utónevét felhívástól számított 30 napon belül. Ezirányú felhívást a városi gyámhivatal adhat ki.
 • Szülők külön élnek és nem tudnak a gyermek nevével kapcsolatosan megegyezni.
 • A városi gyámhivatal felhívását követő 30 napon belül nem mutatják be a perindításról szóló igazolást. (Ha a különélő szülők a bírósági eljárást megindítják – A BÍRÓSÁG DÖNT.)

Illetékesség: Lásd: Gyár. 21. §

Eljárás megindítására jogosult:

 • Bármelyik szülő
 • Városi gyámhivatal hivatalból

Eljárás menete:

 • 1. A városi gyámhivatal vagy az anyakönyvvezető felhívása a szülő(k) felé.
 • 2. Ha a felhívás eredménytelen, a gyermek családi és/vagy utónevének megállapítására a városi gyámhivatal hoz határozatot.

 

A név megállapításánál a Csjt. szabályaira figyelni kell!  Ezek:

 •  
  • A szülők megállapodása szerint a gyermek apjának vagy anyjának családi nevét viselheti
  • Közös házassági nevet viselő házastársak gyermeke csak a szülők közös házassági nevét viselheti
  • A gyermek családi neve legfeljebb 2 tagú lehet
  • Házasságban élő szülők közös gyermekeinek csak közös családi név adható.

* Az eljárás jogi alapjánál használt rövidítések:

 • Csjt. = A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tv.
 • Ptk. = A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv.
 • Gyvt. = A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.
 • Ket. = A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.
 • Gyer. = A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
 • Gyár. = A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet