Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Életpálya kijelölése

Az eljárás jogi alapja*: Csjt. 78. §, Gyár. 9. § d) pont, Gyer. 23. §

Hatáskör:

 • Városi Gyámhivatal (ha a vita a szülő és a gyermek között van)
 • Bíróság (ha a vita a külön élő szülők között van) – Csjt. 73. § (2) bekezdés

Illetékesség: Lásd: Gyár. 21. §

Esetei:

Ha nincs egyetértés a szülő és a gyermek között:

 • életpálya kijelölésében
 • iskola megválasztásában
 • taníttatásában

Eljárás megindítására jogosult:

 • szülő, gyermek együtt
 • gyermek 12. éves kor után egyedül is
 • szülő

Döntéshez szükséges:

 • gyermek képességeinek vizsgálata
 • gyermek eddigi tanulmányainak vizsgálata
 • gyermek eddigi tanulmányi eredményének vizsgálata
 • gyermek egészségi állapotának vizsgálata
 • nevelési tanácsadó vagy az oktatási, nevelési intézmény véleményének bekérése
 • szükség esetén orvos, pszichiátriai gondozó vagy egyéb egészségügyi intézet véleményének bekérése

Elsősorban megegyezésre kell törekedni!


* Az eljárás jogi alapjánál használt rövidítések:

 • Csjt. = A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tv.
 • Ptk. = A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv.
 • Gyvt. = A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.
 • Ket. = A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.
 • Gyer. = A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
 • Gyár. = A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet