Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tájékoztatás a vér szerinti szülő adatairól

Az eljárás jogi alapja*: Csjt. 53/A. §, Gyár. 7. § f) pont, Gyer. 53. §

Hatáskör: Városi Gyámhivatal

Illetékesség: Kérelmező lakóhelye

Kérelem előterjesztésére jogosult:

 • 14. évét betöltött örökbe fogadott gyermek, vagy örökbe fogadott nagykorú
 • A kérelem benyújtásához nem kell a kiskorú törvényes képviselőjének hozzájárulása

Eljárás menete:

1. Vizsgálat:

 • Gyermek érdekében áll-e a felvilágosítás, ehhez igénybe vehető a Szakszolgálat pszichológusa

2. Meghallgatás:

 • Ha még kiskorú az örökbefogadott:          
  • a vér szerinti szülő(ke)t,
  • örökbefogadó 
 • Ha már nagykorú az örökbefogadott:
  • csak a vér szerinti szülő(ke)t

 Nincs szükség a meghallgatásra, ha a vér szerinti szülő

 • cselekvőképtelen,
 • ismeretlen helyen távol van,
 • meghallgatása elháríthatatlan akadályba ütközik.

 A tájékoztatást nem lehet engedélyezni, ha

 • a felvilágosítás nem áll a kiskorú érdekében,
 • különösen akkor, ha a szülő felügyeleti jogát a bíróság azért szüntette meg, mert a szülő magatartásával súlyosan sértette vagy veszélyeztette a kiskorút, vagy szándékos bűncselekményt követett el a gyermek vagy testvérei ellen és ezért szabadságvesztésre ítélték.

Titkos örökbefogadás esetén a vér szerinti szülő sem a gyermekről, sem az örökbe fogadó szülő adatairól nem kaphat tájékoztatást!


* Az eljárás jogi alapjánál használt rövidítések:

 • Csjt. = A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tv.
 • Ptk. = A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv.
 • Gyvt. = A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.
 • Ket. = A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.
 • Gyer. = A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
 • Gyár. = A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet