Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Örökbefogadás felbontása

Az eljárás jogi alapja*: Csjt. 56. §, Gyár. 7. § e) pont, 23. § (9) bek., 128. §, Gyer. 48. §

Hatáskör:

 • Városi Gyámhivatal (ha az örökbefogadó és az örökbefogadott együttesen kéri)
 • Bíróság (ha csak az egyik fél kéri)

Illetékesség:

 • Ha az örökbefogadott nagykorú, az ő lakóhelye, ha nincs bejelentett lakóhelye, akkor az örökbefogadó lakóhelye
 • Ha az örökbefogadott kiskorú, a törvényes képviselőjének lakóhelye

Eljárás megindítására jogosult:

 • örökbefogadó szülő
 • örökbefogadott (ha kiskorú, a részére kirendelt eseti gondnok)
 • Bíróságnál:  
  • városi gyámhivatal
  • ügyész

Eljárás menete:

1. Meghallgatás

 • szülőt vagy más törvényes képviselőt,
 • gondozót,
 • korlátozottan cselekvőképes gyermeket,
 • ítélőképessége birtokában lévő cselekvőképtelen gyermeket,
 • örökbefogadott gyermek vér szerinti szüleit.

2. Annak vizsgálata, hogy

 • a felbontás a kiskorú érdekében áll-e,
 • nem sért-e közérdeket.

3. Ha szükséges, a gyermek törvényes képviseletéről eseti gondnok kirendelésével kell gondoskodni.

4. Határozathozatal lásd: Gyer. 14. § és 48. §


* Az eljárás jogi alapjánál használt rövidítések:

 • Csjt. = A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tv.
 • Ptk. = A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv.
 • Ket. = A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.
 • Gyer. = A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
 • Gyár. = A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet