Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tartós nevelésbe vétel

Az eljárás jogi alapja*: Csjt. 101-104. §, Gyvt. 80-81. §, Gyer. 102. §, 111-114. § és 158-162. §

Hatáskör: Városi Gyámhivatal

Illetékesség: Lásd: Gyár. 21. § és 23. § (4) bek..: A gyámhivatal illetékessége a tartós nevelésbe vétel fennállása alatt nem változik. A tartós nevelésbe vételt elrendelő gyámhivatal a gyermek valamennyi – gyermekvédelmi és gyámügyi – ügyében illetékes eljárni.

Döntéshozatal soron kívül!

Ok:

 • Gyermeknek nincs szülői felügyeletet gyakorló szülője.
 • Nem lehet gyámot kirendelni, azt senki nem vállalja a családból vagy ismerősök köréből.
 • A szülő hozzájárult a gyermek örökbeadásához úgy, hogy az örökbefogadó személyét és adatait nem ismeri.

Ha ideiglenes hatállyal elhelyezhető a leendő örökbefogadó szülőnél, akkor nem lehet tartós nevelésbe venni.

Eljárás menete:

Annak vizsgálata, hogy a tartós nevelésbe vételi okok fennállnak-e.

Egyéni elhelyezési terv.

Határozathozatal (azonnal végrehajtható).

    BENNE!

 • gyámrendelés,
 • gondozási díj megállapítása,
 • szülő kapcsolattartása (ha a gyerek érdekében áll).

1. Évenkénti (három éven aluli gyermek esetén félévente) felülvizsgálat a gyám, a nevelőszülő, az intézmény, a szakszolgálat javaslata alapján.

2. Ennek során arról kell állást foglalni, hogy a gyermek részére kijelölt gondozási hely és az egyéni elhelyezési terv megfelel-e a gyermek érdekeinek.

Megszűnik a tartós nevelésbe vétel, ha:

 • a bíróság visszaállította a szülői felügyeletet,
 • bíróság döntött a gyermekelhelyezés kérdésében és ennek nyomán a gyermek más személy gyámsága alá került,
 • örökbe fogadták a gyermeket,
 • nagykorúvá vált a gyermek.

Meg lehet szüntetni a kapcsolattartásra jogosult szülő kérelmére, ha:

 • nem került sor a gyermek örökbefogadására,
 • szülő és környezete alkalmassá vált a gyermeknevelésre.

Mindenekelőtt a gyermek érdekét kell figyelembe venni!!! Ha a szülő az örökbefogadáshoz hozzájárult, a megszüntetéssel  ez a nyilatkozat hatályát veszti!


* Az eljárás jogi alapjánál használt rövidítések:

 • Csjt. = A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tv.
 • Ptk. = A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv.
 • Gyvt. = A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.
 • Ket. = A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.
 • Gyer. = A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
 • Gyár. = A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet