Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Családbafogadás

Az eljárás jogi alapja*: Csjt. 101-104. §,  Gyvt. 70-71. §,  Gyer. 92-94. § és 158-162. §

Hatáskör: Városi Gyámhivatal

Illetékesség: Lásd: Gyár. 21. §

Eljárás megindítására jogosult:

Szülők

 • Ha a szülői felügyeletet csak az egyik szülő gyakorolja, a másikat is meg kell hallgatni! A családbafogadás ideje alatt a szülő felügyeleti joga szünetel!

Esetei, okai:

 • egészségi állapot,
 • indokolt távollét,
 • más családi ok

miatt a gyermeket a szülő által megnevezett család átmenetileg gondozza, nevelje.

Eljárás menete:

Meghallgatás:

 • szülőé, vagy más törvényes képviselőé,
 • gondozóé,
 • korlátozottan cselekvőképes gyermeké,
 • ítélőképessége birtokában lévő cselekvőképtelen gyermeké,
 • családbafogadó szülőké/személyeké.

Tájékoztatás  a jogkövetkezményekről:

 • szülői felügyeleti jog szünetel,
 • tartási kötelezettség marad a szülőnél,
 • kapcsolattartási jog megilleti a szülőt,
 • gyermek sorsát érintő kérdésekben a szülő és a befogadó együttes döntési joga. Ha vita van a városi gyámhivatal dönt.
 • különösen indokolt esetben szülőé marad a vagyonkezelés és vagyoni ügyben a törvényes képviseleti jog.

Családbafogadás okának és várható időtartamának vizsgálata.

Családbafogadó alkalmasságának vizsgálata.

Gyámság viselése feltételeinek fennállása.

Környezettanulmány készítése.

Határozathozatal (hozzájáruló vagy elutasító).

A családbafogadó szülő(ke)t személy(eke)t a városi gyámhivatal gyámul rendeli.

Gyámi számadás elbírálása során vizsgálni kell, hogy továbbra is a gyermek érdekében áll-e a családba-fogadás fenntartása.

Megszüntetés

 • ha a szülő kéri és saját családjába a gyermek visszahelyezhető,
 • ha nem áll a gyermek érdekében a családbafogadás fenntartása, a gyermekvédelmi gondoskodás más formáját kell elrendelni.

* Az eljárás jogi alapjánál használt rövidítések:

 • Csjt. = A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tv.
 • Ptk. = A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv.
 • Gyvt. = A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.
 • Ket. = A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.
 • Gyer. = A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
 • Gyár. = A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet