Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Átmeneti nevelésbe vétel

Az eljárás jogi alapja*: Csjt. 101-104. §,  Gyvt. 77-79. §,  Gyer. 99-110. §, 158-159. §, 160-162. §

Hatáskör: Városi Gyámhivatal

Illetékesség: Lásd: Gyár 21. § és 23. § (3) bek.

Döntéshozatal soron kívül!

Oka:

 • – gyermek fejlődése családi környezetében veszélyeztetett ÉS sem a Gyermekjóléti Szolgálat, sem a jegyző intézkedései nem vezettek eredményre,
 • – gyermek megfelelő gondozása családján belül nem biztosítható.

Addig tart,

 • – amíg a család képessé válik ismét a gyermek nevelésére vagy
 • – okai már nem állnak fenn,
 • – gyermek tartós nevelésbe kerül,
 • – gyermek nagykorúvá vált (megszűnést megállapító határozattal!),
 • – a gyermeket örökbe fogadták,
 • – bíróság döntése alapján különélő szülőhöz vagy harmadik személyhez került.

Elhelyezési lehetőségek:

 • – nevelőszülő,
 • – gyermekotthon, illetve fogyatékos vagy pszichiátriai betegek otthona,
 • – más bentlakásos intézmény.

A gondozási hely meghatározására a Gyermekvédelmi Szakszolgálat szakvéleménye alapján kerül sor, DE ha a szülő vagy gyermek reálisan mást akar, elsősorban az a döntő.

Eljárás menete:

 • Jegyzőtől és a Gyermekjóléti Szolgálattól korábbiakban keletkezett iratok beszerzése.
 • A gyámhivatal felkéri a jegyzőt a gyermek ingó és ingatlanvagyonának leltározására.
 • A gyermek születési anyakönyvi másolatának beszerzése (ez 3 hónapnál nem lehet régebbi).
 • Ha szükséges a gyámhivatal hivatalból lefolytatja a gyermek családi jogállásának rendezésére irányuló eljárást.
 • Gyermek tb-kártyájának és közgyógyellátási igazolványának beszerzése.
 • Ha szükséges, a gyámhivatal beszerzi a gyermek személyiségével kapcsolatos szakértői véleményt Elhelyezési javaslat beszerzése a szakszolgálattól.
 • Környezettanulmány-készítés.
 • Indokolt esetben  gyámhivatal tárgyalást tart a szülő, a gyermek és az összes érdekelt bevonásával.
 • Egyéni elhelyezési terv bekérése a Gyermekvédelmi Szakszolgálattól.
 • Szülő meghallgatása a gyemek tartózkodási helyének, életpályájának kijelölése és a gyermek után járó ellátások igénybevételéhez szükséges adatokról
 • Soron kívül határozathozatal.

Joghatások:

 • szülői felügyeleti jog szünetel,
 • kapcsolattartási joga megmarad, de ha visszaél vele, korlátozható, szüneteltethető, megvonható.

Évenkénti felülvizsgálat, tájékoztatás kérése a

 • gyámtól,
 • nevelőszülőtől,
 • szakszolgálattól,
 • gyermekotthontól,
 • gyermekjóléti szolgálattól,
 • szükség szerint a megyei, (fővárosi) Gyermekvédelmi Szakértői Bizottságtól

Indokolt esetben tárgyalástartási lehetőség szülő – gyermek – Szakszolgálat – Gyermekjóléti Szolgálat – Gyermekotthon meghívásával.

Megszüntetés:

a felülvizsgálat eredményeképpen:

 • – ha okai már nem állnak fenn,
 • – gyermek tartós nevelésbe kerül,
 • – gyermek nagykorúvá vált (megszűnést megállapító határozattal!),
 • – a gyermeket örökbe fogadták,
 • – bíróság döntése alapján különélő szülőhöz vagy harmadik személyhez került.

* Az eljárás jogi alapjánál használt rövidítések:

 • Csjt. = A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tv.
 • Ptk. = A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv.
 • Gyvt. = A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.
 • Ket. = A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.
 • Gyer. = A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
 • Gyár. = A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet