Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zárlat elrendelésének, illetve zárgondnok kirendelésének szabályai

Az eljárás jogi alapja*: Ptk. 18. §,    Pp. 308-308/A-B. §,    Gyer. 139. §

Hatáskör:

 • Városi Gyámhivatal
 • Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (előkészítő)

Illetékesség:  Lásd: Gyár. 21. § (1) bek. c.) pont

Zárlat elrendelhető:

 • ingó, ingatlan vagyonra
 • értékpapírra
 • bankszámlára
 • munkabérre, nyugdíjra
 • vagyoni értékű jogra stb.

1. A városi gyámhivatal a zárlat elrendelése előtt:

 • meghallgatja a gondnokság alá helyezendő személyt,
 • beszerzi a lakó-, vagy tartózkodási hely szerint illetékes vagy a gyógykezelést ellátó pszichiátriai gondozó intézet, ill. ideg- és elmegyógyintézet szakvéleményét,
 • környezettanulmányt készít a gondnokság alá helyezendő lakásán,
 • leltároztatja a gondnokság alá helyezendő vagyonát,
 • beszerzi azokat a dokumentumokat, amelyre a zárlatot elrendelte (nyugdíj törzsszám, folyószámla, betétkönyv száma, ingatlan helyrajzi száma stb.).

2. Határozat meghozatala a zárlat elrendeléséről, benne zárgondnok kirendelése

 • a határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható, ellene nincs fellebbezésnek helye!

Zárgondnokként lehet kirendelni:

Minden cselekvőképes, nagykorú személyt aki elvállalja a zárgondnoki tisztet. Közülük – alkalmasságuk esetén – azt kell kirendelni:

 • akit a gondnokság alá helyezendő közokiratban megnevezett, vagy a gondnokság alá helyezést követően megnevezett személyt
 • a gondnokság alá helyezendővel együtt élő házastársat
 • a gondnokság alá helyezendő szüleit – vagy az általuk közokiratban vagy végrendeletben megnevezett személyt
 • hivatásos gondnokot.
 • A felsorolás egyben sorrendiséget is jelent. Nem lehet zárgondnokul kirendelni azt, – a hivatásos gondnok kivételével – akinek a személye ellen a gondnokság alá helyezendő kifejezetten tiltakozik!

3. A határozat megküldése a bírósághoz 8 napon belül a gondnokság alá helyezés iránti keresettel együtt. A Bíróság 30 napon belül dönt a megszüntetésről, illetve, a fenntartásról.

4. Amennyiben a zárlat ingatlantulajdonra vonatkozik, e tény bejegyeztetése az ingatlan-nyilvántartásba.

5. Zárgondnoknak a vagyon leltárral való átadása.

Zárgondnok működésének ideje:

 • kezdete: a határozatban megjelölt időpont,
 • vége: zárlat feloldásáig vagy a per jogerős befejezését követő gondnokrendelésig, illetve ha a bíróság a zárgondnok kirendelésének felülvizsgálata során azt megszünteti.

Zárgondnok feladata:

 • a vagyont a zár feloldásáig, illetve a per jogerős befejezése után a gondnok kirendeléséig a rendes gazdálkodás szerint kezelei.
 • ingatlant a rendes gazdálkodás szerint kezeli, ha lehet hasznosítja
 • a hasznosítás bevételéből fedezi az ingatlan fenntartási költségeit
 • ingóságok megőrzéséről gondoskodik
 • pénzt gyámhatósági fenntartásos betétbe helyezi
 • kulturális javakat múzeumba, letétbe helyezi
 • személyes tulajdon szokásos tárgyain túli ékszert, ezüst, arany, platina tárgyakat OTP-nél letétbe helyezi
 • gazdálkodásról, ingatlan jövedelméről elszámol.

* Az eljárás jogi alapjánál használt rövidítések:

 •    Gyvt. = A gyermekek  védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló    1997. évi XXXI. tv.
 •    Gyer. = A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997 (IX.10) Korm. rendelet
 •      Csjt. = A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tv.
 •       Ptk. = A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv.