Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Gyámság

Az eljárás jogi alapja*: Csjt. 93-110. §, Gyer. 127-130. §, 140-143. § és 146-162. §

Hatáskör: Városi Gyámhivatal

Illetékesség: Lásd: Gyvt. 21. § (1) a) pont

Gyámrendelés csak akkor lehetséges, ha a gyermek nem áll szülői felügyelet alatt.

Gyámrendelés esetei:

 • szülők meghaltak
 • a bíróság megszüntette a szülők szülői felügyeleti jogát
 • cselekvőképtelenné vagy korlátozottan cselekvőképessé váltak
 • ismeretlen helyen vagy ténylegesen akadályozva vannak
 • a gyermeket a bíróság harmadik személynél helyezte el
 • a városi gyámhivatal a gyermeket átmeneti vagy tartós nevelésbe vette
 • a városi gyámhivatal a gyermek családba fogadásához hozzájárult a városi gyámhivatal a gyermeket ideiglenesen elhelyezte (más személynél, gyermekotthonban stb.), és per van folyamatban a szülői felügyeleti jog megszüntetése, ill. a gyermek elhelyezése tárgyában
 • a szülő 6 hetesnél fiatalabb gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához hozzájárult (hivatásos gyámot kell rendelni, ha a gyermeket ideiglenesen a leendő örökbe fogadó szülőnél helyezték el!)
 • a szülő a gyermeke ismert személy általi örökbefogadásához hozzájárult kivéve a házastársi örökbefogadást. (Az örökbe fogadni szándékozó személyt kell gyámul kirendelni, ha erre alkalmas).

Kezdeményezésre kötelezettek, ill. jogosultak:

 • Gyermek hozzátartozói:
  • vér szerinti és örökbe fogadó szülők
  • szülő házastársa
  • szülő testvére
  • nagyszülő és annak házastársa, testvére
  • dédszülő
  • testvér és annak házastársa
  • saját gyerme 
 • Bíróság, anyakönyvvezető, hagyatéki leltározást végző, egyéb államigazgatási feladatot ellátó szervek
 • Bármely más szerv vagy személy
 • Városi gyámhivatal hivatalból

* Az eljárás jogi alapjánál használt rövidítések:

 •    Csjt. = A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tv.
 •   Ptk. = A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv.
 •   Gyvt. = A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.
 •   Ket. = A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.
 •   Gyer. = A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
 •   Gyár. = A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet