Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Cselekvőképességet érintő gondnokság és a gondnok kirendelése

Az eljárás jogi alapja*: Ptk. 14-21. §, Pp. 121. §, Gyer. 131-135. §

Hatáskör: Városi Gyámhivatal

Illetékesség: Lásd: Gyár. 21. § (1) bek. b) és c) pontja, 22. § (5) bek.  Az illetékesség nem változik a gondnokság alá helyezés iránti per befejezéséig.

A városi gyámhivatali eljárás kezdeményezésre jogosultak:

 • Hozzátartozók.
 • Bárki aki a gondnokkirendelés szükségességet észleli
 • Városi gyámhivatal hivatalból.

Gondnokság alá helyezési perindításra jogosultak:

 • gondnokság alá helyezendő házastársa
 • egyeneságbeli rokona,
 • testvére,
 • városi gyámhivatal, amennyiben a fentiek a pert a városi gyámhivatal felhívását követő 60 napon belül nem indítják meg, vagy zárgondnok, ill. ideiglenes gondnok kirendelésére került sor,
 • ügyész.

Ideiglenes gondnok, ill. zárlat elrendelésére és zárgondnok kirendelésére jogosult:

 • városi gyámhivatal.

Városi gyámhivatali eljárás menete:

 • 1. Kérelem, bejelentés
 • 2. Gondnokkirendelés okának vizsgálata (szakorvosi vélemény szükséges hozzá)
 • 3. Van-e nevezett gondnok
 • 4. Annak vizsgálata, hogy van-e olyan hozzátartozó, rokon aki kirendelhető gondnoknak
 • 5. A gondnokság alá helyezendő kinek a gondozásában áll
 • 6. Van-e vagyona a gondnokság alá helyezendőnek
 • – Amennyiben a cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alá helyezés iránti perindítás indokolt és az érintett személy vagyonának védelme sürgős intézkedést igényel, a városi gyámhivatal a vagyonra zárlatot rendel és ezzel egyidejűleg zárgondnokot rendel.
 • – Amennyiben a cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezés iránti perindítás indokolt és az érintett személy érdekeinek védelme más módon – elsősorban zárlat elrendelésével – nem lehetséges azonnali intézkedést igénylő esetben a városi gyámhivatal ideiglenes gondnokot rendel.

* Az eljárás jogi alapjánál használt rövidítések:

 •    Gyer. = A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997 (IX.10) Korm. rendelet
 •      Csjt. = A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tv.
 •       Ptk. = A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv.