Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

A gondnokság alá helyezés megszüntetése

Az eljárás jogi alapja*: Ptk. 21. § (1)-(3) bek,   Pp. 121. §,   Gyer. 144. § (4) bek., 145. § (1)

Hatáskör: Bíróság

A bíróság megszünteti a cselekvőképességet érintő gondnokságot, ha elrendelésének oka már nem áll fenn.

Perindításra jogosultak:

  • a gondnokság alatt álló maga
  • a gondnokság alatt álló házastársa, egyeneságbeli rokona, testvére
  • a gondnok
  • a gyámhatóság
  • az ügyész

A városi gyámhivatal akkor indít pert, ha a gondnokság alá helyezés fenntartása már nem indokolt és a megszüntetés iránti pert az erre jogosultak nem kezdeményezték. erre a kötelező felülvizsgálati idő előtt is sor kerülhet!

A keresetlevél tartalmára és a csatolandó dokumentumokra vonatkozó szabályok megegyeznek a perindításnál leírtakkal.


* Az eljárás jogi alapjánál használt rövidítések:

  •     Gyer. = A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997 (IX.10) Korm. rendelet
  •      Csjt. = A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tv.
  •       Ptk. = A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv.