Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Méhmagzat gondnoka

Az eljárás jogi alapja*: Ptk. 10. §,  Ptké. 7. §,  Gyer. 138. §

Hatáskör: Városi Gyámhivatal

Illetékesség: Lásd: Gyár. 22. § (5) bekezdés

Kirendelés esetei: HA

 • a születendő gyermek és törvényes képviselője között érdekellentét áll fenn,
 • az anya cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat megtétele során.

Célja:

 • gyermek jogainak megóvása.

Eljárás megindítására jogosultak:

 • bármelyik szülő vagy nagyszülő
 • ügyész
 • anya lakóhelye szerinti jegyző
 • városi gyámhivatal hivatalból

Eljárás menete:

 Kérelem vagy a szükségesség felmerültekor hivatalból

 • A kirendelés a gyermek születésének időpontjáig terjed!

* Az eljárás jogi alapjánál használt rövidítések:

 •     Csjt. = A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tv.
 •   Ptk. = A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv.
 •   Ket. = A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.
 •   Gyer. = A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
 •   Gyár. = A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet