Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Teljes hatályú apai elismerés

Az eljárás jogi alapja*:

      Csjt. 36. § a) pont és 37. §, Gyár. 3. § (1) bek. a) pont és 6. § a) pont, Gyer. 54-59. §-ok

Hatáskör:

 • Városi gyámhivatal
 • Anyakönyvvezető
 • Jegyző
 • Bíróság
 • Magyar külképviseleti hatóság
 • Közjegyző

Illetékesség:

 • Anya lakóhelye
 • A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot bármely jegyző vagy gyámhivatal felveheti, utána egy példányt át kell tenni az illetékes gyámhivatalhoz, ill. anyakönyvvezetőhöz.

Eljárás megindítására jogosult:

 • Városi Gyámhivatal (hivatalból)
 • Anya (vagy más törvényes képviselő)
 • A gyermeket elismerni szándékozó férfi
 • 14. életévét betöltött gyermek
 • Anyakönyvvezető

Nyilatkozattétel ideje:

 • Gyermek születése előtt – fogamzási idő kezdetétől
 •  Gyermek születése után
 • Képzelt apa bejegyzését követően is sor kerülhet teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételére (a képzelt apa bejegyzését elrendelő határozatot ez a nyilatkozat hatályon kívül helyezi)

A nyilatkozatot csak személyesen lehet megtenni.

Eljárás menete:

Önkéntes megjelenés esetén

 • 1. Annak vizsgálata, hogy nem kell-e más férfit a gyermek apjának tekinteni (pl. a gyermek apjának kell tekinteni: akinek az anyával fennálló házassága van, ill. akivel az anya a gyermek születését megelőző 300 napon belül házasságban volt).
 • 2. A nyilatkozó apa és a gyermek között legalább 16 év különbség van-e?
 • 3. Méhmagzat esetén szakorvosi bizonyítvány.
 • 4. A nyilatkozattévők nagykorúak-e?
 • 5. Ha az elismerő apa kiskorú: törvényes képviselőjének hozzájárulása is kell – városi gyámhivatal pótolhatja.
 • 6. Méhmagzat elismerésénél, ha az anya kiskorú, a méhmagzat részére gondnokot kell rendelni (az anya lakóhelye szerint illetékes városi gyámhivatal részéről).
 • 7. Apai elismerő nyilatkozatról jegyzőkönyv felvétele.
 • 8. A jegyzőkönyvnek a gyermek születési helye szerint illetékes anyakönyvvezetőhöz való megküldése.

Hivatalból történő eljárás esetén:

 • 1. Az anyakönyvvezető értesíti a jegyzőt az apai adatok nélkül anyakönyvezett gyermek születéséről
 • 2. a jegyző értesíti az anyát arról, hogy bármely jegyző, vagy gyámhivatal felveheti a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot
 • 3. A jegyző átteszi az illetékes városi gyámhivatalhoz az iratokat, ha:
  •     -30 napon belül nem kerül sor apai elismerő nyilatkozat felvételére
  •     -a hozzájáruló nyilatkozatot pótolni kell;
  •     -a méhmagzat részére gondnokot kell rendelni;
  •     -a gyermeknek gyámot kell rendelni, mert az anya kiskorú.

 


* Az eljárás jogi alapjánál használt rövidítések:

 

 • Csjt. = A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tv.
 • Ptk. = A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv.
 • Gyvt. = A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.
 • Ket. = A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.
 • Gyer. = A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
 • Gyár. = A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet