Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Képzelt apa (szülők) adatainak megállapítása

Az eljárás jogi alapja*: Csjt. 41. § (2)-(3) bek.,    Gyer. 60-61. § 63. §

Hatáskör: Városi Gyámhivatal

Illetékesség: Lásd: Gyár. 21. §

Eljárás megindítására jogosult:

 • Anya
 • Gyermek 3 éves kora után a városi gyámhivatal hivatalból
 • Ha anya-apa ismeretlen a városi gyámhivatal azonnal

Eljárás menete:

 • 1. Meg kell győződni arról, hogy nem folyik-e apaság megállapítása iránti per, ha folyik, az eljárást fel kell függeszteni a bíróság jogerős ítéletéig.
 • 2. Anyát idézni kell, ha nem ő az eljárást kezdeményező.
 • 3. Ha bejön, jegyzőkönyvet kell felvenni.
  Ha nem jön be, vagy ismeretlen helyen tartózkodik, a városi gyámhivatal belátása szerint állapítja meg az adatokat.
 • 4. Határozathozatal (- Nem állapítható meg családi névként annak a férfinak a neve, aki ellen per volt, de a Bíróság a keresetet jogerősen elutasította.)
 • 5. A határozatból az anyakönyvvezetőnek is küldeni kell.

Apa neve: Az anya legközelebbi anyai ági férfi felmenőjének családi neve, DE anya mást is kérhet, ha az más jogos érdekét nem sérti vagy a gyerekre nézve nem sérelmes.

Egyéb adatok:

 • Apa
  • születési helye, év, hónap, nap,
  • lakóhelye 
 • Ismeretlen szülőktől származó gyermek esetén:
  • Gyermek részére gyámrendelés. Vele egyetértésben kell az adatokat megállapítani:
  • Apa és anya személyét illetően.
  • Gyermek születési helyét (szülés vagy megtalálás helye)
  • Gyermek családi és utónevét.
  • Gyermek születési idejét (ha életkora bizonytalan, orvosszakértőt kell igénybe venni).
  • A megtalálás körülményeire nem szabad utalni.

Ha utólag kiderülnek a gyermek és/vagy a szülők valódi adatai, a városi gyámhivatal kezdeményezi az újbóli anyakönyvezést.


* Az eljárás jogi alapjánál használt rövidítések:

 • Csjt. = A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tv.
 • Ptk. = A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv.
 • Ket. = A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.
 • Gyer. = A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
 • Gyár. = A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet