Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Toborzó önkéntes polgári védelmi szervezetbe

Magyarország szolgálatában a biztonságért
Magyarország szolgálatában a biztonságért

EMBEREK az emberekért

A katasztrófavédelem egyik legfontosabb eleme a jól működő, széleskörű társadalmi alapokon nyugvó polgári védelem. Ahogy az elnevezés is tükrözi, a polgárok szerveződésével, együttműködésével létrejövő, a polgárok védelmére hivatott rendszerről van szó, mely elsősorban különböző katasztrófák, veszélyhelyzetek esetén képes segítséget nyújtani olyan esetekben, amikor az esemény kezelésére rendelt szervezetek (például tűzoltóság, rendőrség, mentőszolgálat) kapacitásai önmagukban már nem elegendők. Erre adott esetben egy elhúzódó, komoly árvízi helyzet is példa lehet, hiszen egy ilyen védekezés egyrészt időben is elnyúlik – a beavatkozókat pihentetni kell, a védekezést azonban nem lehet felfüggeszteni – másrészt szükségessé válhat olyan kapacitások igénybe vétele, melyekkel a hivatásos szervek nem, vagy csak korlátozott mértékben rendelkeznek.

Csatlakozzon hozzánk, legyen tagja egy olyan csapatnak, melyben mindenki egy céllal dolgozik: önzetlenül segíteni a bajban!

A katasztrófavédelem polgári védelmi szakterületének alappillére az úgynevezett polgári védelmi szervezetek rendszere. Ez a rendszer munkahelyi -, települési -, területi illetékességű egységekből (infokommunikációs, logisztikai, egészségügyi, illetve lakosságvédelmi egységek) áll, az adott település, terület veszélyeztetettségének figyelembe vételével.

Az egységek állománya az utóbbi évtizedekben kijelölés alapján került feltöltésre, a megújult katasztrófavédelmi szabályzórendszer – 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról – azonban lehetőséget ad önkéntes polgári védelmi szervezetek létrehozására is. Ily módon léteznek ún. köteles, illetve önkéntes polgári védelmi szervezetek.

Csongrád megyében a köteles polgári védelmi szervezetek állománya több ezer főt tesz ki, de az önkéntesek száma is dinamikusan növekszik. Önkénteseink olyan emberek, akik vállalják, hogy szabadidejükből áldoznak a köz javára, illetve felajánlják erejüket és tudásukat embertársaik védelme érdekében. Említhetnénk több önkéntes tűzoltó egyesületet, vagy éppen a MAROS Mentőcsapatot, mely megyénk speciális mentő egysége.

Az önkéntesek egy részére fizikai munkában tudunk számítani, más részük pedig speciális szakértelmével járul hozzá a katasztrófák hatásai elleni védekezéshez (például orvos, építész, vagy éppen búvár).

Célunk, hogy a polgári védelmi szervezetek minél nagyobb része álljon önkéntesekből, hiszen az az ember képes legtöbbet tenni, aki saját akaratából cselekszik, magától dönt úgy, hogy a közösség érdekében – szükség esetén – plusz feladatokat vállal.

Közhely, de egy rohanó világban élünk, melyben lassan magunkra sincs türelmünk, örülünk, ha szűk családunkról gondoskodhatunk, mégis valamennyien tudjuk, hogy vannak dolgok, melyek bármelyikünkből nagybetűs EMBERT varázsolhatnak: a tenni akarás, a másokért vállalt áldozat.

Ezért döntöttünk úgy, hogy meghirdetjük az önkéntes polgári védelmi szervezetekbe való jelentkezés lehetőségét.

Csatlakozzon hozzánk, legyen tagja egy olyan csapatnak, melyben mindenki egy céllal dolgozik: önzetlenül segíteni a bajban!

Jelentkezni lehet személyesen, levélben vagy telefonon:

Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

6600 Szentes, Kossuth u. 47.

Tel.: 63/561-041Fax: 63/561-049

e-mail: szentes.kk@katved.gov.hu

Toborzó dokumentumai --> Fájl mérete: Letöltések száma: 705
AZ ÖNKÉNTES POLGÁRI VÉDELMI SZOLGÁLATRA JELENTKEZÉSHEZ
Verzió: 2013. 05. 10.