Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Tájékoztatás településrendezési eszközök módosítására vonatkozóan partnerségi egyeztetés céljából

Partnerségi tájékoztató

Tisztelt Partnereink!

A Szentes Ipari Parkban terveztük megvalósítani mindazon beruházásokat és fejlesztéseket, melyek jellegüknél fogva, a lakóterületektől távol helyezhetők el oly módon, hogy a befektetők számára hosszabb távon biztosítsa a fejlesztés lehetőségét.

A Hungerit Zrt. új, nagyobb összefüggő területet igényelő fejlesztése az Ipari Park Keleti zónájában az Attila út és a vasút között fekvő területen, a Hungerit jelenlegi telephelyétől messzebb, a város belterületétől keletre fekvő vasútonvonalon túli területen valósul majd meg.

A 2007-ben elkészült településszerkezeti terv és a 2009-es helyi építési szabályzat érintett részeit a tervezett fejlesztés érdekében módosítani szükséges, amely az alábbiakat jelenti:

 • a területen észak-dél irányba húzódó használaton kívüli földút megszüntetése,
 • vasút mellett közlekedési és közmű sáv kijelölése,
 • egykori Kontavill lövészklub ingatlanának funkcióváltása,
 • bel- és külterület határán lévő földút rész szabályozásának változása,
 • védőerdő sáv kijelölése az „új” téglagyár területén és erdő kijelölése Kajánújfalutól délre külterületen.

A dokumentáció a város honlapján, valamint a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodáján ügyfélfogadási időben. A Partnerek a város honlapján keresztül (https://www.szentes.hu, bal oldalon Építési szabályzat) tehetnek észrevételt a tervezett módosítással kapcsolatban 2020. május 20-ig.

A tájékoztatásban érintett partnerek köre:

 1. Szentes lakosai, (Szentesen állandó lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosok, módosítással érintett ingatlanok tulajdonosai, valamint aki az adott településfejlesztéssel érintett.)
 2. Szentesen működő gazdálkodó szervezetek,
 3. Szentesen bejegyzett civil szervezetek,
 4. Szentesen működő egyházak.

Az észrevételben meg kell jelölni:

 • a véleményezési eljárás tárgyát /melyik módosítás/,
 • a szervezet (gazdálkodó-, civil-, egyház) esetén a szervezet nevét, székhelyét, képviselőjét, e-mail címét,
 • természetes személy esetén nevét, lakcímét, e-mail címét!

Wittek Krisztina, Szentes város főépítésze